Biologi

9. klasse     1 periode, 3 uger - i alt 39 lektioner
Naturiagttagelse og iagttagelse af landskaber, naturlige og kulturelle. Ekskursion til Nivå med vandring i landskabet og iagttagelse af sammenhæng mellem landskab og dyreliv, specielt fugle. Sanserne, opbygning og funktion, specielt høre- og synssans.
Opgaver: Arbejde i grupper med beskrivelse af de iagttagelser der blev gjort under ekskursionen, afsluttet med en udstilling på skolen. Endvidere opgave om ørets og øjets opbygning og funktion.

10. klasse     1 periode, 3 uger - i alt 39 lektioner
Menneskets organer, deres form, opbygning og funktion. Hjertet, blodet og kredsløbet, åndedrættet, lungerne og disses opbygning og funktion. Fordøjelsen, nyrer og lever. Nervesystemets opbygning og funktion, herunder det perifere nervesystem, centralnervesystemet, det somatiske og det autonome. Den elektriske impuls´ vandring langs cellemembranen, myelinisering og opbygning af neurale netværk. Hjernens opbygning og funktion og gennemgang af Howard Gardners teori om de 7 intelligenser.
Opgaver: Periodehæfter med referater, selvstændige beskrivelser og tegninger.

11. klasse    1 periode, 3 uger - i alt 39 lektioner
Mikrobiologi og molekylærbiologi. Iagttagelser i mikroskopet af celler fra planter og animalske celler. Forsøg med levende og døde gærceller, regulering af bevægelser over cellemembranen. Encellede organismer. Pro- og eukarioter, bakterier, autotrofe og heterotrofe organismer. Cellen, dens opbygning: membran (cellevæg), flagel, organeller og kerne. Cellens funktion: stofskiftet, optag og regulering over membranen, proteinsyntese mv. Mitose og Meiose, Klassisk genetik, DNA og den videnskabelige udvikling og forventning efter dets opdagelse i 50´erne, det menneskelige genom, genteknologi, kloning og stamcelleforskning. Embryologi fra undfangelsen til 12. forsteruge.
Arbejdsform: klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlig fremlæggelse. Perioden afsluttedes med en skriftlig prøve.

12. klasse    1 periode, 3 uger - i alt 39 lektioner
Zoologi. Evolution, fylogenese. Fænomenologisk iagttagelse af dyr i deres omgivelser og øvrige vilkår. Iagttagelse af morfogenesen fra encellede organismer til pattedyr (svampe, koraller, gopler, pighuder, bløddyr, orme, fisk, padder og krybdyr, insekter, fugle, markante pattedyr).  Iagttagelse af morfologi, fysiologi, adfærd og livscyklus.
Arbejdsform: klasseundervisning, gruppearbeje og selvstændigt arbejde med udvalgte dyregrupper. Eleverne udarbejede plancher med illustrationer som supplement til mundtlig fremlæggelse.