Fysik

9. klasse     1 periode, 3 uger - i alt 39 lektioner
Varmelære: Koge- og smeltepunkt. Faste, flydende og luftformige stoffers varmeudvidelse. Latent varme ved tilstandsændringer. Køleskabet. Dampmaskine- og motorprincipper.
Opgaver: Indføring af det gennemgåede stof i periodehæfte med beskrivelse af forsøgsopstillinger og diskussion af resultaterne.

10. klasse     1 periode, 3 uger - i alt 39 lektioner
Kinematik: Pendulet. Den jævne og den accelererende bevægelse. Planetbevægelser beskrevet geo- og heliocentrisk. Mekanik: Galileis faldlov eftervises på skråplanet. Inerti. Newtons love. Gravitationskraft.
Opgaver: Indføring af det gennemgåede stof i periodehæfte med beskrivelse af forsøgsopstillinger og diskussion af resultaterne.

11. klasse     1 periode, 4 uger - i alt 52 lektioner
Elektricitetslære: Magneto- og elektrostatiske grundbegreber. Ørsteds og Faradays princip. Elektromagnetisk induktion og transformatoren. Udladning i vacuum, katodestråling og røntgenstråling gennemgåes ved forsøg. Radioaktive strålingstyper og tågekammerforsøg. Fissionsprocesser ved atomkraft. Energiteknologi: Gennemgang og diskussion af forskellige varme- og elektricitetsproduktionsformer samt af energiens distribution og forbrug og diskussion af energipolitiske perspektiver. Besøg på tre forskningsinstitutter på DTU som er knyttet til energisektoren.
Opgaver: Indføring af det gennemgåede stof i periodehæfte med beskrivelse af forsøgsopstillinger og diskussion af resultaterne samt udfærdigelse af rapport om besøgene indeholdende teoretiske, tekniske eller politiske redegørelser for virksomhedernes virke.

12. klasse     1 periode, 3 uger - i alt 39 lektioner
De optiske fænomener: Refleksion, absorption, refraktion, dispersion, diffraktion, farvedannelse, reale og virtuelle billeder vises ved forsøg. Lyset forklaret ud fra dets bølge- og kvanteegenskaber. Laseren og laserlysets bølgelængde. Naturens lysfænomener. Goethes farvelære. Goethe kontra Newton. Lys og elektricitets teknologiske betydning.
Opgaver: Ud fra selvvalgt emne vedrørende lys er emnets grundfænomener og tilhørende forklaringer med anvendt videnskabelig metodik fremlagt mundtligt for klassen. Desuden skulle eleverne udfærdige et periodehæfte.