Geografi

9. klasse    1 periode, 3 uger - i alt 39 lektioner
Jordens geologiske strukturer. De geodynamiske processer. Is­tidslandskabet. Mineralogi. Bjergkædefoldninger, pladetektonik og kontinentalforskydninger. Jordens indre. Jordskælv og vulkanisme. Seismologi.

10. klasse    1 periode, 3 uger - i alt 39 lektioner
Jorden som morfologisk hele. Land- og vandhalvkugle. Længde- og breddegrader. Jordaksens forskydninger. Jordens metamorfoser. Jordens forhold til kosmos. Insolation. Atmosfærens opbygning (herunder ozonlag og drivhuseffekt). Meteorologi. De globale vind- og havstrømninger. Magnetosfæren.

11. klasse    1 periode, 3 uger - i alt 39 lektioner
Solsystemets bestanddele. Himmellegemernes stoflige beskaffenhed. Teorier om solsystemets opståen. Sol- og måneformørkelser. Tidevandseffekt. Stjernetyper. Processerne i stjernerne. Rødforskydning af lysspektret. Matematisk behandling af afstande mellem himmellegemerne. Afstandsberegninger på en sfære ved hjælp af geometrisk spejling/drejning og sfæriske cosinusrelationer. Astrologiens grundbegreber. Vinkler mellem planeterne som grundlag for fortolkninger.

12. klasse    1 periode, 3 uger - i alt 39 lektioner
Palæontologi, planterigets og dyrerigets udvikling i forbindelse med Jordens geologiske udvikling. Menneskets udvikling. Menneskets og dyrenes væsensforskel med hovedvægt på anatomiske forskelle. Præsentation af forskellige moderne teorier om verdens opståen og en afvejning af disse i forhold til iagttagelige fænomener.