Litteratur og dansk

9. klasse     2 perioder, 5 uger - i alt 65 lektioner
1. periode: Digte af forfattere som Benny Andersen, Klaus Rifbjerg. Samtaler om digtene, digtskrivning, oplæsning. Ludvig Holbergs komedie "Erasmus Montanus" læstes og komedien "Den Stundesløse" sås i en opførelse fra Det Kongelige Teater.
2 perioder: Romanen "Perlen" af John Steinbeck blev læst, og eleverne arbejdede med romanen ud fra en række spørgsmål til teksten.
Arbejdsform: Fælles læsning og samtaler, individuelle opgaver og udarbejdelse af periodehæfter.

10. klasse     2 perioder, 6 uger - i alt 78 lektioner
1. periode: Som eksempel på den norrøne litteratur læstes "Egil Skallagrimssons saga" med vægt på en beskrivelse af det nordiske, førkristne menneske og overgangen til kristendommen.
Arbejdesform: Læsning og samtaler.
2. periode: Hele klassen læste "Drageløberen" af Khaled Hosseini. I grupper arbejdede eleverne med følgende romaner: "Hundehoved" af Morten Ramsland, "De Skæbneløse" af Imre Kertezs, "Fiskerne" af Hans Kirk, "Nordkraft" af Jacob Ejersbo og "Den Blå Cykel" af Règine Deforges.
Arbejdsform: Eleverne arbejdede i grupper om en af romanerne, der udarbejdedes bl.a. forløbsbeskrivelser, personbeskrivelser og beskrivelser af univers og miljø.

9. og 10. klasse     Dansk: 2 ugentlige lektioner

Ordklasser, formlære, syntaks, kommatering og øvelser i sætningsanalyse. Tekstforståelse, digte, sproglig iagttagelse og skriftlig formulering i angivne stilarter.
Opgaver: Fristile, fortællinger og mundtlige og skriftlige referater.

11. klasse     2 perioder, 7 uger - i alt 91 lektioner
1. periode: "Parzifal" af Wolfram von Eschenbach på 2280 strofer som blev gennemgået i sin helhed. Centrale dele af værket blev læst af eleverne. Eposet blev analyseret og fortolket dels set i relation til sin tid, dels set som et almen gyldigt udsagn om menneskets udviklingsveje.
2. periode: "En Forførers Dagbog" af Søren Kierkegaard og "Løgneren" af Martin A. Hansen. Begge værker blev læst i deres helhed. Derudover læste alle elever en roman efter eget ønske og samråd med læreren. Romanerne blev analyseret, fortolket og fremlagt mundtligt for klassen. Analysemetoder og færdigheder blev gennemgået og anvendt i praksis såvel i forbindelse med noveller og romaner som med digte.
Arbejdsform: Der arbejdedes med samtaler i klassen, gruppearbejde, mundtlig fremlæggelse, skriftlige opgavebesvarelser og skriftlige prøver.

Dansk: 2 ugentlige lektioner

Arbejde med danskfagets genrer. Analyse og fortolkning af digte fra det 20.  århundrede, noveller fra tiden før og efter det moderne gennembrud, essays og andre non-fiktive tekster. Sprog- og stilanalyse. Arbejde med krav og metode til skrivning af større skriftlig opgave. Skriftlige opgaver og skriftlige prøver.

12. klasse     2 perioder, 5 uger - i alt 65 lektioner

1. periode: Læsning af "Forbrydelse og Straf" af F. Dostojevskij. Analyse og fortolkning af romanen.
2. periode: Litteraturhistorie. Læsning af følgende værker: folkeviser, Kingo, Brorson, Grundtvig, Oehlenschläger, Schack von Staffeldt, Christian Winther og H.C. Andersen, Henrik Pontoppidan, J.P. Jacobsen. Værkerne blev set i litteraturhistorisk perspektiv, ligesom også tidligere læste værker blev placeret i en sådan sammenhæng.
Arbejdsform: gruppearbejde med oplæg og opgaver, herefter mundtlig og skriftlig fremlæggelse.

Dansk: 2 ugentlige lektioner i ½ år

Arbejdet fra 11. klasse fortsattes. Desuden skriftlige opgaver fra Studentereksamens-sæt. I en periode arbejdedes intensivt med Inger Christensens "Sommerfugledalen" som blev reciteret i sin helhed.
Teaterforestillinger: I 11. og 12. klasse har eleverne overværet følgende forestillinger: "Håndværkerne" af Line Knutzon, "Richard III" af Shakespeare, "Macbeth" af Shakespeare og "Bygmester Solness" af Henrik Ibsen.