Matematik

9. klasse     3 perioder, 7 uger - i alt 91 lektioner
Tal og talsystemer. Parentes-regler. Brug af regnemaskine. Ligninger af 1. og 2. grad. Areal- og rumfangsberegninger. Algebra. Geometriske konstruktionsteknikker. Kombinatorik og sandsynlighedsregning.

10. klasse    3 periode, 6 uger - i alt 78 lektioner
Trigonometri og trekantsberegninger. Koordinatsystemet, tegning af graf. Potenser, kvadratrod og logaritmer. Euklidisk geometri. Projektiv geometri. Uligheder og ligninger.
11. klasse    2 perioder, 6 uger - i alt 104 lektioner
Mængdelære og funktioner. Ligninger med 2. grad som funktioner. Eksponentielle ligninger og logaritmiske beregninger. Cirkelligning og beregninger. Eksponentiel- og logaritmefunktioner. Tangent og asymptoter. Projektiv geometri, uendelighed.

12. klasse    2 periode, 6 uger  - i alt 78  lektioner
Overblik og sammenfatning af de forskellige områder.
Differentialregning og den uendelig lille størrelse man indfører for at kunne dividere med nul. Differentialregning praktisk anvendt ved optimeringsopgaver og funktionsundersøgelser. Integralregning og areal og rumfangsberegninger introduceres.

9. - 12. klasse     2 ugentlige lektioner:
Uddybning af og opgaveregning i periodernes gennemgåede stof.