Tysk

9. klasse    2 ugentlige lektioner
Læsning og oversættelse af drejebogen til Wolfgang Beckers film "Kinderspiele". Filmen blev også vist. Tyske stiløvelser, verber, substantiver; syntaks: Subjekt-prædikat-præpositionsforbindelser.