Dramatik

10. klasse    1 periode, 5 uger - i alt 65 lektioner
Klassen opførte musicalen "Les Miserables" af Victor Hugo. Ved karakteristik og analyser, farve- og formøvelser, fremstilling af kulisser og kostumer har eleverne gennemgået arbejdsprocessen fra abstrakt idé via det kunstneriske til den konkrete handling: opførelsen.

12. klasse    1 periode, heldagsprojekt i 4 uger
Klassen har været inddelt i tre hold. Disse har indstuderet og dramatiseret tre farcer: "Hvor er mit hoved" af Leif Panduro, "Et uhørt spil" af Inger Christensenl og "Væksthuset" af Harold Pinter. Stykkerne er opført tre gange for et publikum.
Som basis for det dramatiske arbejde har eleverne arbejdet med at fremstille forskellige sceniske karakterer ud fra en indlevelse i farvernes væsen samt konsonanters og vokalers kvaliteter. Grundlaget for den sceniske udformning af lys, kulisser og kostumer blev udarbejdet gennem frie billeddannelser, konkret udført som collager med farvet papir hvor alle elever bidrog til den fælles opgave.