Kunstundervisning

9. klasse     2 perioder, 6 uger - i alt 78 lektioner
Ægyptisk og græsk skulptur. Billedkunstens udvikling fra hulemalerier over ægyptisk og romersk vægmaleri, oldkristne fresker og mosaikker, byzantinske ikoner og Giotto frem til Leonardo, Rafael og Michelangelo.
Opgaver: Tegninger i A3-format med kul eller pastelkridt af udvalgte kunstværker, samt skriftlige billedbeskrivelser, sammenligninger og kulturhistoriske betragtninger.

10. klasse     1 periode, 3 uger - i alt 39 lektioner
Sproget som kunstart i græsk, oldnordisk, middelalder og mo­derne litteratur. Gennemgang af rim, rytmer, troper og figurer. Genrernes udvikling og forskellige retninger inden for moderne lyrik.
Opgaver: Udarbejdelse af arbejdshæfte indeholdende referater, litteratureksempler, formanalyser og selvstændige øvelser.

11. klasse     1 periode, 4 uger - I alt 52 lektioner
Gennemgang af den europæiske musikhistorie og gennemgang af hovedværker fra de forskellige stilperioder samt musikteori. Kunstæstetiske betragtninger ud fra Schiller, Nietzsche, Kierkegaard, Schönberg, Adorno, Bloch, Bastian, med flere.
Opgaver: Aflevering af et periodehæfte med skriftlige referater af de gennemgåede emner samt en selvstændig opgave, hvor hver elev skulle analysere og karakterisere musik fra tre forskellige stilperioder og udfra tre forskellige æstetiske synsvinkler. Opgaven skulle afleveres mundtligt for klassen samt skriftligt.

12. klasse     1 periode, 3 uger - i alt 26 lektioner
1 studierejse, 3 uger, 17 hele dage

1. periode: Arkitektur. Bygningskunstens sammenhæng med bygningsteknikken samt andre kunstarter. Dens udvikling fra antikken til nutiden, set som udtryk for menneskets bevidsthedsudvikling i kulturhistorien. Rumopfattelse, indre og ydre rum. Københavns plan og udvikling fra renæssancen til nutiden. Iagttagelse og beskrivelse i byen af karakteristiske eksempler på ovenstående, bl.a. C. F. Hansen, Politigården, Arne Jakobsen, Den Sorte Diamant mm.
Opgaver: Beskrivelse og tegninger af selvvalgt bygning, fortrinsvis i Københavnsområdet.
2. periode: Kunstrejse til Ravenna, Firenze, Assisi, Rom, Venedig og Basel. Kompositionens og perspektivets forvandling fra de byzantinske og tidlige kristne mosaikker til Giottos fresker og videre til renæssancen i Italien, sammenholdt med de nordeuropæiske kunstneres eftertryk på lys og mørke. Impressionismen og det 20. århundredes forskellige stilretninger (ismerne) blev grundigt gennemarbejdet. Nutidskunst. Øvelser i billediagttagelse og metodisk billedbeskrivelse.
Opgaver: Fælles betragtningsopgaver og billedbeskrivelser. Tegneopgaver af udvalgte skulpturer, bygninger og malerier. Som afslutning på kunstrejsen holdt hver elev et oplæg for klassen om et moderne kunstværk efter eget valg. Eleven skulle benytte sig af de metoder og kriterier klassen havde arbejdet med under rejsen.