Musik

Orkester     2 ugentlige lektioner
9. - 12. klasse

Alle elever der har fastholdt deres instrumentspil i overskolen, har medvirket i overskolens symfoniorkester. Orkesteret har indstuderet og opført værker af følgende komponister: Bach: Tre Koraler, Beethoven, 5. symfoni, 1. sats, Berlioz: Marchen til Skafottet fra Symphonie Fantastique, Brahms: Tema fra 1. symfoni, Charpentier: Te Deum mm., Corelli: Prelude, Debussy: Romance, Dvorák: Gypsy-Song, Gluck: Ifigenia in Aulis, Haydn: Trompetkoncert 3. sats, Isac: Now and Forever, Larsson: Pastoralsuite, Mozart: Elvira Madigan og Andante for fløjte og orkester, Purcell: Rondo fra Abdelazar, Schubert: Overture i Italiensk Stil, Shore: Ringenes Herre, Verdi: March fra Aida. Pirates of the Caribbean - Pachelbell Kanon. Händel suite: Svendsen rapsodie, James Bond theme.

Kor
9. - 12. klasse    1 ugentlig lektion

Alle elever har i perioder medvirket i et 4-stemmigt blandet kor med et blandet repertoire inden for både kunstmusikalske, folkemusikalske og populære genrer, fra barokken og frem til nulevende komponister.

Talekor
9. - 12. klasse    1 ugentlig lektion

Talekoret har indstuderet værker hovedsagelig fra sidste halvdel af det 20. århundrede. Af forfattere, hvis værker er indstuderet, skal nævnes: Astrid Fabrin, H.C. Andersen, Inger Christensen, Dylan Thomas, William Shakespeare, Michael Strunge, Ulrikka Gernes, Christian Høgsberg, Helge Rhode, Adam Oehlenschläger og Rudolf Steiner. De gennemarbejdede digte er blevet fremført for et publikum to gange om året offentligt i skolens egen sal. Desuden for et offentligt publikum seks gange på en turné. Turnéen gik i år til Syddanmark og Sydsverige samt Sandholmlejr og Nørrebro.