Plasticering

9. klasse    1 periode - i alt 35 lektioner
Indføring i lerbearbejdning og lerets muligheder. Fremstilling af brugskeramik i fri form efter givne teknikker, blandt andet ved udhulning, pølseteknik, pladeteknik og frihåndsformning. Glitning, begitning eller glasering af de udførte arbejder. Skulpturarbejde med temaet fri form.

10. klasse    1 periode - i alt 21 lektioner
Udarbejdelse af relieffer i blå- og rødler. Temaerne er hovedsagelig formimprovisationer og kunstneriske studier af karakterer i den menneskelige profil.

11. klasse    1 periode - i alt 37 lektioner
Eleverne arbejdede gennem forskellige kunstneriske øvelser med hovedets princip. Arbejdet førte frem til en studie i hovedets form og personlighedens udtryk i portrættet, idet eleverne enten portrætterede hinanden eller lavede en fri menneskefigur i busteform i størrelsesforholdet 1 : 1. Materialet var rødler, og udformningen efterfulgtes af udhulning, tørring og brænding.

12. klasse    1 periode, 4 uger - i alt 76 lektioner
Stenhugning i granit. Med spidsmejsel og hammer huggedes en form direkte ud af en granitblok. Første trin bestod i at overvinde den givne kubiske form og give stenen en individuel, hvælvet form. Andet trin bestod i at udarbejde et motiv.