Edb

9. klasse     1 periode, 3 uger - i alt 21 lektioner
Brug af skolens computere, netværk, printere, scanner mv. Grundkursus i 10-fingersystem, blindskrift og tekstbehandling. Billedbehandling. Brug af internet og elektronisk post. Viderebearbejdning i andre programmer af tekst og billeder fra internettet.

10. klasse     2 perioder, 5 uger - i alt 39 lektioner
Regneark med diagrammer og grafer. Programmering i et simpelt programmeringssprog. Computerens opbygning og virkemåde.

11. klasse     1 periode - i alt 24 lektioner
Informationssøgning på internettet. Hjemmesider skrevet i HTML og i KompoZer.
Opgaver: Selvstændigt arbejde efter mundligt eller skriftligt oplæg. Derudover blev EDB anvendt i andre fag.
ÅrsopgaveLitteratur og dansk