Erhvervskundskab

9. klasse     1 periode - 18 lektioner og 3 dages praktik
Generel introduktion til dansk industrivirksomhed med gæste-lærere og virksomhedsspil efterfulgt af tre dages gruppepraktik i en industrivirksomhed, efterbehandling, diskussion og rapport-skrivning.