Landmåling

10. klasse     3 perioder - i alt 95 lektioner
Én uge udstationeret: Triangulationsopmåling af Okseøen. Brug af teodolit, detailmåling med bånd og vinkelprisme og linienivellering fra kendt kote.
Én intensivuge hjemme: Fælles holdrapport med beskrivelse af målemetoder, data og beregning af triangulationsnet ud fra basismål.
En håndværksperiode: Kortkonstruktion, rentegning og farvelægning af kort 1:1000 med samtlige detaljer og med koter.
Kortene fremvist på åben udstilling.