Metalhåndværk

9. klasse     1 periode - i alt 24 lektioner
Almindelige smedearbejder i jern. Kulessens pasning, smedetemperaturer, amboltens anvendelse. Indøvning af almindelige smedeteknikker som strækning, stukning, spaltning, snoning m.m.

10. klasse     1 periode - i alt 20 lektioner
Kobbersmedning: drevne skåle og bægre. Eleven får kendskab til kobberets egenskaber gennem arbejdet i kobberplade som drives op over træ- og metaldrivforme. Endvidere får eleven kendskab til de forskellige driveteknikker ved at arbejde i overgang mellem konkav og konveks, samt brugen af forskellige typer hamre, udglødning, klippe med metalsaks, grov- og sletfilning samt polering.

11. klasse     1 periode - i alt 20 lektioner
Støbning: Broncestøbning. Model i voks. Støbning i gibs. Model i ler. Støbning i formsand.
Sølvstøbning: Model i håndvoks. Støbning sker i sepia.
Teknikker: Forskellige materialer og formteknikker. Efterbearbejdning. Finpudsning. Overfladebehandling.

12. klasse     1 periode - i alt Hold 1: 20 lektioner / Hold 2: 12 lektioner
Sølvsmedning: Fingerring eller armbånd smedet med snoning, sølvsmykker til øre, hår eller tøj eller alternativt, en sølvæske sammensat, med ornament på låget.
Teknik: Bøjning, savning med løvsav, hårdlodning, smedning, overfladebehandling såsom slibning, polering og hvidkogning med svovlsyre, ciselering efter egne ideer.