Papirteknologi

1 periode, 1 uge - i alt 25 lektioner
11. klasse

Historisk, håndværksmæssig og teknisk udvikling af metoder til fremstilling af papir. Tilvirkning af papirmasse fra forskellige materialer og fremstilling af håndgjort bøttepapir.