Tekstil og beklædning

10. og 12. klasse    I hver klasse 1 periode, 4 uger
Kostumefremstilling: Samtidig med indstudering af skuespil i hovedfagstimerne og i håndværkstimerne udførte eleverne selv design og syning af kostumer til skuespillet, undervist og vejledt af faglærere og instruktør. Opsyning af helt nye kostumer samt indfarvning af stoffer var en valgmulighed for eleverne. I 10. klasses periode var lærernes rolle mere fremtrædende end i 12. klasses periode, hvor lærernes rolle bevidst var af en mere rådgivende end egentlig undervisende karakter. På den måde opnåede eleverne i højere grad en følelse af ansvarsfuldhed, hvor den enkeltes og den fælles præstation var af afgørende betydning for den endelige præstation. I både 10. og 12. klasse arbejdede eleverne, ud over kostumefremstilling, med scenografien. Dette indbefattede lyssætning og fremstilling af rekvisitter. Kostumer, kulisser og lys skulle tilsammen danne en kunstnerisk helhed.

11. klasse    1 periode, 1 uge - i alt 22 lektioner
Plantefarvning: Teknologiperiode med indfarvning af uld og silke. Bejdsning af farveemner med alun og vinsten. Fremstilling af farvebade med birkeblade, reseda, kraprod, cochenille og indigo. Indfarvning af mindst 40 forskellige farvenuancer på uldgarn som fælles projekt. Individuel indfarvning af mindst ét silketørklæde. Efterbehandling af de farvede emner.