IT og medier – et tværfagligt fag

Formål og perspektivering

Kompetencemål

3. – 5. klasse

 • Kendskab til etiske regler, normer og brug af sms, tekst og billeder på mobilen.

6. – 9. klasse

 • Have et godt kendskab til hardware

 • Kendskab til og kunne i at bruge almindelige menuer, mappestrukturer, kunne gemme filer, forstå filnavne, starte programmer, osv…

 • Have færdigheder i grundlæggende tekstbehandling, strukturering ved hjælp af tabeller, sidenummer, indsætning af billeder og billedtekster.

 • Have en grundlæggende indsigt i netværk, personbeskyttelse, etik og sikkerhed i omgangen med internet, mobiltelefoner og sociale medier.

 • Kunne finde frem til sikre kilder og kvalitetssikrede informationer på internettet.

 • Viden om computerens historie og samfundsmæssige betydning.

 • Kendskab til computerens grundlæggende opbygning og kunne deltage i samtaler om computerteknologiens muligheder og begrænsninger.

 • Kunne bruge regneark i forhold til praktiske forhold/gøremål.

 • Kunne visualisere talmateriale vha. grafik.

 • Kunne præsentere emner vha. digitale værktøjer.

 • Kunne forfatte egne opgaver med både, data, tekst og billeder

 • Færdigheder i at bruge forskellige filformater

 • Have kendskab til grundlæggende billedbehandling, komprimeringsstandarder og filformater til både billeder og grafik.

 • Have færdigheder og viden om søgemetoder og søgemaskiner og kunne søge efter informationer om et emne vha. avancerede søgekriterier.

 • Kendskab til problemstillinger vedr. ophavsret og kildekritik.

 • Have færdigheder og viden i brugen af CAS-værktøj i matematik