Rudolf Steiner 1861-1925

Da Rudolf Steiner i 1919 skabte grundlaget for Waldorfskolen i Stuttgart, var han i vide kredse kendt for sin virksomhed indenfor næsten alle samfundslivets områder; videnskabelige, kunstneriske og religiøse. Han havde deltaget i udgivelsen af Goethes naturvidenskabelige skrifter og havde udgivet adskilige bøger om åndsvidenskabelige emner herunder "Frihedens filosofi", "Hvorledes erhverves erkendelse af de højere verdener", "Teosofi" og "Videnskaben om det skjulte". Han oprettede højskolen Goetheanum i Schweiz, der blev centrum for den antroposofiske bevægelse, og gennem en omfattende foredragsvirksomhed (ca 6000 foredrag) har han givet væsentlige impulser til mange livsområder fx det kunstneriske og det kristologiske men også indenfor lægevidenskab, medicinfremstilling og det biodynamiske landbrug, impulser der efter Steiners død er blevet yderligere uddybede.

Ved den første verdenskrigs afslutning stillede Steiner sig aktivt ind i det sociale liv med impulser til en tregrening af samfundet i et frit selvforvaltende åndsliv, et demokratisk retsstatssystem og et selvstyrende associativt næringsliv. Steinerskolerne hviler, i det omfang det er muligt i forhold til samfundets love, på et frit selvforvaltende åndsliv.