Fripladstilskud

 

ANSØGNING OM DELVIST FRIPLADSTILSKUD SKOLEÅRET 2017/18

 

Ansøgningspapirer kan af forældrene rekvireres på skolens kontor eller her:

 

Fripladsansøgning skolepenge og SFO 2017/18

Fripladsansøgning skolepenge 2017/18

Fripladsansøgning SFO 2017/18


 – send gerne ansøgningen pr. e.mail til
kontor(at)vidarskolen.dk  

Frist  for ansøgning er fredag den 25. august  2017.

Hele årets tilskud fratrækkes skolepenge betalingen fra februar til juni 2018. Svar på ansøgning foreligger i begyndelsen af januar. 

For hvert enkelt skoleår fastsætter Fordelingssekretariatet puljebeløb til de enkelte skoler.
Puljebeløbet beregnes på grundlag af finanslov og det behov, som fremgår af ansøgninger fra bl.a. friskolerne. Derfor skal ansøgningerne af skolen indsendes til Fordelingssekretariatet, som er den offentlige instans, der fordeler de på finansloven afsatte midler til fripladstilskud.

Det er vigtigt, at alle forældre, som mener, at de har behov for fripladstilskud, søger, således at vores skole får så stor andel af puljen som muligt svarende til behovet.
På ansøgningspapirerne skal opgives en del personlige oplysninger. Oplysningerne behandles som ”fortroligt” af skolens interne fripladsudvalg.

Det anbefales, at forældrene rekvirerer og udfylder ansøgningspapirerne i god tid før fristens udløb (31. august 2017).

Det understreges, at der ikke ydes "fuld friplads" – der er tale om "et delvist friplads-tilskud" vedr. betaling af forældrebetalte skolepenge og legestue-betaling. Hvor stor, den maksimale delvise friplads kan være, afhænger af antallet af ansøgere fra alle frie og private grundskoler i Danmark og finanslovens totale budget til formålet.

Skolepengetilskud til 11. og 12. klasse

Skolens bestyrelse har afsat et beløb til fordeling af skolepengetilskud til elever i 11. og 12. klasse. Betingelserne for at modtage tilskud til disse to klasser foregår efter samme princip, som ovenfor beskrevet. Ønsker du at søge, skal du ansøge med det samme skema.

Befordringstilskud

Befordringstilskudet gælder kun til offentlig transport, og elever i 11. og 12. kl kan ikke søge. Link herunder:

Befordringsansøgning 2017/2018