Sorgplan

Grundregel:

Handl altid med fornuft, og snak med andre, som du mener kan støtte dig.

 

Sorg/krise/ulykke

Hvad gør vi ved:

1. En elevs dødsfald

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Intern ledelse, kontoret og klasselærer/leder

Alle voksne på skolen.

Alle elever

 

Intern ledelse.

Klasselærer.

Information.

Evt. lægelig facts.

God lang snak.

Blomster til begravelse.

Skolepsykolog til klassen. Blomst til hjemmet på dødsdagen, om muligt afleveres personligt. Information til hvert enkelt hjem i den berørte klasse. Enten afhentes eleverne eller man sikrer, at der er nogen hjemme.

Følgebrev til alle hjem. Efter fælles information flages der på halv.

Evt nekrolog i vidarnyt.

Skolen deltager ved begravelsen.

 

 

 

2. En medarbejders dødsfald

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Intern ledelse, kontoret

Alle voksne på skolen

Alle elever.

Intern ledelse

Information.

Blomst til hjemmet.

Der flages på halv stang.

Besøge efterladte.

Blomst til begravelsen.

 

Skolen lukkes til begravelsen, alle som ønsker det deltager

 

 

3. En medarbejders ætefælle/samlevers/barn dødsfald

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Intern ledelse, kontoret. Alle voksne på skolen

Alle elever.

Ledelse.

Evt. andre kollegaer.

 

Tilbud om samtale.

Evt. praktisk hjælp.

Besøg hos medarbejderen.

Blomster v/besøg/begravelse.

Da det er meget individuelt, hvordan folk reagerer, må det i hvert tilfælde bero på et skøn.

Lyt, trøst, vær til rådighed, tag initiativ, skriv et brev, tal om den afdøde, tal om de goder minder.

Ledelsen og andre deltager ved begravelsen.

 


4. Dødsfald af forældre/søskende til elever på skolen 

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Intern ledelse, kontoret

Klasselærer/leder og øvrige voksne

Klassen.

 

Klasselærer/leder

Information af klassen.

Snak med klassen.

Blomst til hjemmet.

Blomst ved begravelsen.

Snak på klassen om, hvordan han/hun skal behandles, når han/hun vender tilbage.

Vær som du plejer - men vis hensyn.

Klasselærer/leder og andre deltager ved begravelsen.

 


Alvorlig sygdom 

1. Hos elev

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Klasselærer/leder.

Intern ledelsen

Alle voksne

Klassen.

 

Klasselærer/leder

Hyppig information om sygdommen.

Facts og almen snak..

Ved smitsomme sygdomme kan SI-GR evt. vurdere ricisi for personalet.

Reaktion fra klassen: tegninger, gaver, besøg o.l.

 

2. Hos medarbejder 

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Intern ledelsen.

Kolleger.

Klasser vedk. kommer i.

 

Intern ledelsen.

Kolleger.

 

Besøg.

Snak.

Blomster.

Ved smitsomme sygdomme kan SI-GR evt. vurdere risici for personalet.

Reaktion fra klassen: tegninger, gaver, besøg o.l.

Ønsker den syge besøg?

 

 

3. Hos søskende til elev

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Klasselærer/leder

Intern ledelsen.

Alle voksne.

Evt. klassen

Klasselærer/leder

Information.

Snak.

 

 

 

4. Hos forældre

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Klasselærer/leder

Intern ledelsen.

Alle voksne.

 

Intern ledelsen.

Information.

Snak.

 

 

5. En medarbejders ægtefælle/samlever/barn 

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Intern ledelsen.

Dem, den syge og dennes ægtefælle ønsker informeret.

Intern ledelse

Blomster

Snak

Besøg

Vise hensyn.

 

 

 

 

 

 

Ulykker

1. Ulykke sket med elev i skoletiden

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Hjemmet/forældre.

Klasselærer/leder

Intern ledelsen.

Alle voksne.

 

Implic. lærer.

Klasselærer/leder

Kontoret

Velovervejet.

Ringe læge.

Ved alvorlig ulykke 112.

Ringe forældre.

Klasselærer/leder bør berolige resten af klassen.

Besøg/hilsen/blomst/fra hele klassen.

 

Send ikke elever hjem, før hjemmene er informeret.

 

 

2. Ulykke sket med elev udenfor skoletiden.

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Klasselærer/leder

Klassen.

 

Klasselærer/leder

 

Information af klasselærer til klassen.

Besøg/hilsen/blomst/.

 

 

3. Ulykke sket med medarbejder i arb.tiden.

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Intern ledelsen.

Alle voksne

Evt. alle elever

 

Intern ledelsen.

Kolleger.

 

Information.

Alm. omsorg.

Kontakt tages til familie.

Besøg.

Blomster.

 

 

 

 

4. Ulykke sket med medarbejder udenfor arb. tiden.

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Intern ledelsen.

Alle voksne/klasser.

 

Intern ledelsen.

Kolleger.

 

Information.

Alm. omsorg.

Kontakt tages til familien.

Besøg.

Blomster.

 

 

5. Ulykke sket med forældre til elever 

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Klasselærer/leder

Klassen.

Klasselærer/leder

 

Information.

Snak.

Evt. hilsen.

Tage eleven ud af klassen, fortælle hvad der er sket.

Eleven køres til familie.

En voksen person tilstede hele tiden + evt. en elev/ven/veninde.

 

 

 

 

 

6. Ulykke sket med søskende til elever 

Hvem informeres?

Hvem reagerer?

Hvordan reageres?

I øvrigt

Klasselærer/leder

Klassen.

Klasselærer/leder

 

Information.

Snak.

Tage eleven ud af klassen, fortælle hvad der er sket.

Eleven køres til familie.

 

En voksen person tilstede hele tiden + evt. en elev/ven/veninde.

 

 

 

Aktuelle telefonnumre

Vidarskolen kontor tlf. 39 65 71 18

Vidarskolen læreværelse tlf. 39 65 10 62

Sundhedsplejerske tlf. 39 98 08 83

Lægevagten tlf. 18 13

Skolelægen tlf. 40 91 37 17

Skolepsykolog tlf. 21 75 06 71

Skadestuen Gentofte sygehus tlf. 18 13

Alarmcentralen tlf. 112

Giftinformation, Rigshospitalet(omstilling) tlf. 35 45 35 45