Sundhedsplejerskerne

Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget bl.a. følgende ændringer i Sundhedsloven: At undersøgelserne i ind- og udskolingen nu kan udføres ved en læge eller en sundhedsplejerske.

I Gentofte Kommune er det besluttet, at sundhedsplejerskerne skal foretage ind- og udskolingsundersøgelse.

Dette betyder, at vi i sundhedsplejen har fået en ekstra årgang ind i vores servicetilbud således, at vi fremover ser eleverne i børnehaveklasse, 2. klasse, 4. klasse, 6. klasse og 8. klasse.

I folderen kan I se sundhedsplejens samlede servicetilbud.

Vi vil bede jer lægge denne folder på skolens hjemmeside, så alle kan se vores servicetilbud.

For at kunne foretage denne ind og udskoling skal alle sundhedsplejerskerne have et kursusforløb, som er på 6 hele dage i sidste halvdel af september. Dette betyder, at sundhedsplejerskerne vil være mindre på skolerne i denne periode.

Sundhedsplejesken på skolen

 

Med venlig hilsen
Gentofte kommune

Telefonnummeret til Vidar Skolens sundhedsplejeske finder du her.