Udmeldelse

Udmeldelse af skole / SFO kan ske til udgangen af en måned + én måned. Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor på mail kontor(at)vidarskolen.dk