Bestyrelsen

Rudolf Steiner-Skolen i Gentofte er en selvejende institution, og skolens lovgrundlag er Lov om frie Grundskoler, og det er i henhold til denne lov, at vi modtager et statstilskud, som er på ca. 71% af folkeskoleudgifterne. Ifølge loven er bestyrelsen skolens øverste myndighed.

Bestyrelsen består af 13 medlemmer, hvor de syv er udpeget af Skoleforeningen, to lærerrepræsentanter og de fire er valgt af forældrene.

Bestyrelsen har ansvaret for skolens drift over for ministeriet, og det er bestyrelsens opgave at sørge for, at skolen drives forretningsmæssigt forsvarligt. Desuden har bestyrelsen ansvaret i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af skolens personale.

Denne forvaltning sker i samråd med kollegiet. Repræsentanter fra kollegiet deltager altid i bestyrelsesmøderne. Endvidere deltager formanden for forældrerepræsentantskabet i alle bestyrelsesmøder, og denne er således et bindeled mellem bestyrelsen og forældrerepræsentanterne.

Vidar Skolens bestyrelse 2017/2018

      Mobil
       
1.   Yvonne Bæk 2968 3667
    Almindingen 5  
    5953 Tranekær  
    yb(at)mail.dk  
       
2.   Kirsten Brandt 2297 9260
    Heibergsgade 16, 3.tv.  
    1056 København K  
    kirsten.brandt(at)yahoo.dk  
       
3.   Ole Petersen 3616 6070
    (Formand for skoleforeningen)  
    Fengersvej 5  
    2500 Valby  
    olepetersen(at)privat.dk  
       
4.   Robert Savi 2986 8142
    Birkerød Kongevej 118  
    3460 Birkerød  
    robertsavi(at)hotmail.com  
       
5.   Dorte Kopp-Rasmussen 2422 3326
    Co. Dr. Tværgade 37, 1-4  
    1302 kbh. K.  
    dortekopp(at)gmail.com  
       
6.   Jesper Platz 3140 1508
    Tønsbergvej 84, Himmelev  
    4000 Roskilde  
    jesper.platz(at)leo-pharma.com  
       
7.   Ulla Engelbrecht 2085 2097
    Bispebjergvej 69  
    2400 København NV  
    ulla.engelbrecht(at)gmail.com  
       
8.   Bo Moseby Madsen 5162 5604
(2020)   Nejdevej 28  
    3400 Hillerød  
    bo.madsen(at)vidarskolen.dk  
       
9.   Anker Meier-Nielsen 3051 8468
(2020)   Suhrs Allé 4.  
    3520 Farum  
    anker(at)vidarskolen.dk  
       
10.   Lars Arne Jensen 2283 4531
(2019)   (Næstformand)  
    Langerødvej 27 J  
    3480 Fredensborg  
    larsarnej(at)gmail.com  
       
11.   Peter Jahn 2961 9289
(2019)   (Formand for DSI-FU)  
    Classensgade 17 2. sal  
    2100 København Ø  
    pj(at)jahnbjorn.com  
       
12.   Peter Glahn 2988 2105
(2018)   Brillerne 55.  
    2840 Holte  
    mail(at)stompupfront.dk  
       
13.   Malene Henssel 5188 0149
(2018)   Ørevadsvej 23  
    2400 København NV  
    malene(at)henssel.com  
14.   Jette Bebe Krog 6127 9923
(2019)   Suppleant  
    Attemosevej 1  
    3400 Hillerød  
    sandaasen(at)paradis.dk  
15.   Henrik Prahl 6077 5033
    Suppleant  
    Gl. Lundtoftevej 30  
    2800 Lyngby  
    henrik.prahl(at)gmail.com  
       
    Skolens Revisor  
       
    Deloitte & Touche 3610 2876
    Statsaut. revisor  
    Søren Jensen  
    Weidekampsgade 6  
    2300 København S  

 

1 - 7 Skolens præsidium, selvsupplerende
8 – 9 Medarbejderrepræsentanter, valg blandt skolens ansatte
10-13 Valgt på D.S.I.´s forældrekredsmøde
14-15 Suppleanter

MØDER i 2016/2017

2016:

ONSDAG D. 31. AUGUST - STRATEGIMØDE

ONSDAG D. 12. OKTOBER - PLANLÆGNINGSMØDE

ONSDAG D. 23. NOVEMBER - BUDGETMØDE

2017:

ONSDAG D. 25. JANUAR - TEMAER: HR, TRIVSEL, PERSONALE, UDVIKLING

ONSDAG D. 08. MARTS - REGNSKAB - GENNEMGANG MED REVISOR

TIRSDAG D. 09. MAJ - ÅRSMØDE

ONSDAG D. 07. JUNI - KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE