Forældresamarbejde

Vidar Skolens forældrekreds afholder ét årligt møde, Årsmødet, i maj måned, hvor skolens tilsynsførende aflægger tilsynsberetning. Skolens bestyrelsesformand og lærerne aflægger ligeledes beretning om året der gik. På Årsmødet vælges nye forældrevalgte medlemmer til skolens bestyrelse. Se mere på tilsynsrapporter, bestyrelsesliste, årsregnskab.

På det første forældremøde vælger forældrene deres klasserepræsentanter. Der afholdes typisk fire forældremøder i hver klasse om året.

Skolen har tidligere haft et skoleblad / nyhedsbrev, men vi mangler p.t. kræfter og ekspertise til at lave bladet: layout, samle materiale og redigere. Skulle der være nogen i forældrekredsen, som kunne have lyst til at være med til at løfte dette arbejde, er man meget velkommen til at kontakte skolens kontor. Tidligere numre af Vidar Nyt er tilgængelige på skolens hjemmeside.

Skolen har for skolens familier tegnet abonnement på det norsk/danske antroposofiske tidsskrift "Steinerskolen", som udkommer ca. fire gange årligt. Tidsskriftet sendes direkte til folkeregisteradressen. Skulle du mod forventning ikke modtage dette tidsskrift, bedes du kontakte skolens kontor.

Familierengøring foregår én lørdag om måneden. Disse lørdage fordeles efter turnusordning blandt forældrene på hvert klassetrin.

Hvert år arrangeres skolepligtige arbejdslørdage for alle forældre og elever på skolen, hvor større vedligeholdelsesarbejder udføres. Har du erfaringer og særlige kundskaber, du gerne vil tilbyde skolen, er du velkommen til at henvende dig på kontoret.

Årstidsfesterne er åbne arrangementer for alle elever, forældre, bedsteforældre og søskende. Årstidsfesterne er skolepligtige lørdage for alle skolens elever.

Julebasar afholdes hvert år den sidste lørdag i november. Den årlige julebasar er baseret på forældrenes bidrag i form af håndværksarbejder fra alle klasser til den store håndværksbod. Derudover har hver klasse en bod, som klassens forældre selv sørger for. Alle klasser vælger en basarrepræsentant (A-leder) på det første forældremøde i skoleåret.

Overskuddet fra julebasaren går til skolens byggefond. Skolen har en godkendt lokalplan for skolen, og et aktivt byggeudvalg som baner vejen for at et kommende byggeri kan begynde at tage form.