At være forældre på skolen

At være forældre i en klasse er også at være en del af et fællesskab. De faste begivenheder i klassens liv er de årlige forældremøder. Af faste praktiske opgaver er der de opgaver, som klassen skal løse i forbindelse med basar og klassearrangementer. Disse opgaver aftales og uddelegeres på de årlige forældremøder. Det er forældrerepræsentanterne, der er ansvarlige for, at klassens opgaver bliver løst.

Derudover er fællesskabets udvikling helt afhængig af, hvilke indspil der bliver foretaget af forældrene. Derfor er det spændende at møde de øvrige forældre ved det første forældremøde. Man kan godt føle sommerfuglene i maven inden mødet, ligesom sommerfuglene også er til stede ved en af de sidste samlede præstationer i 12. klasse.

Derimellem arrangerer klassens forældre sammenkomster og udflugter – enkeltdagsudflugter eller udflugter med overnatning, og mange klasser arrangerer temaaftener eller -dage, hvor man har mulighed for at drøfte væsentlige aspekter omkring børnenes udvikling. Det giver endvidere mulighed for, at man får lavet aftaler omkring fødselsdage, kammerat- besøg, evt. alkohol- og rygeproblemer i klassen.

Det er meget givende at høre, hvorledes andre forældre løser de problemer, som man tror, man står alene med, og ligeledes giver det en vis tryghed at få lavet indbyrdes aftaler omkring disse aspekter. Ud over at løse de konkrete opgaver, er det også menneskeligt berigende at møde de andre forældre i et forpligtende samarbejde. Der opstår gode relationer og varme venskaber, som kan række langt ud over skolen i tid og rum.

 

Medarbejdende forældre

I Vidar Skolens hverdag optræder der en mangfoldighed af funktioner og opgaver, som ikke direkte har med undervisningen at gøre. En del af disse opgaver løses af mennesker uden for lærerkollegiet, men egent-lig på lærernes vegne. Det er en uvurderlig indsats, forældre og andre gør for skolen. Disse funktioner må udføres af mennesker, der er udpeget som de bedste til netop den funktion, og som sådan har hele kollegiets tillid.

Enhver, der kan se en opgave og som kan påtage sig at medvirke til dens løsning, kan arbejde med på at forbedre skolen. Det kræver blot, at man gør det, og at man lever sig ind i den del af skolens organisme, der berøres.