Familierengøring

På skolen har vi gennem tiden prøvet både købt rengøring og forældre- og elevrengøring. Vi har nu rengøring på mange forskellige måder. For at holde sammen på det hele har vi udarbejdet en rengøringsplan, som vi hele tiden justerer på, og som kan lånes på skolens kontor.

Forældre- og elevrengøring udgør en stor del af rengøringen. Det er naturligvis besparende, men samtidigt har vi konstateret, at vi kan holde samme niveau på rengøringen, som da vi havde købt rengøring i områderne.

Der er familierengøring én dag om måneden pr. klasse. Disse fordeles efter turnusordning blandt forældre og børn i hver klasse.

 

Vi synes, vi har en effektiv og økonomisk rengøring, og vi får med vores kontrolsystem også samlet hurtigt op, hvis der er sket et svigt, men skolens rengørings- og renholdelsestilstand er helt afhængig af den enkelte elevs, forældres og lærers holdning og indsats.