Forældrerepræsentantskabet

I hver børnehaveklasse vælges én - og i hver skoleklasse to forældrerepræsentanter. Forældrerepræsentantskabet udgøres af disse repræsentanter.

Der afholdes møder i repræsentantskabet mindst fire gange årligt, 2 gange om efteråret og 2 gange om foråret samt efter behov.

Møderne er et forum for både orientering og erfaringsudveksling om skolen.

På møderne orienteres om skolens liv. Der orienteres bl.a. fra Skolens bestyrelse samt Skoleforeningen.

Endvidere kan forskellige lærere inviteres til at fortælle om aktuelle aktivi- teter, specifikke fag og emner fra Kollegiet.

Der orienteres om forældreaktiviteter f.eks. Sommerstævne og Basar.

De forskellige udvalg, der arbejder under forældrerepræsentantskabet, ned- sættes på møderne og orienterer om deres arbejde.

Forældrerepræsentanterne fortæller om livet i klasserne, og der er mulighed for at udveksle erfaringer.

Forældrerepræsentanterne giver referat fra repræsentantskabsmøderne på forældremøderne i klasserne.

Skolen prioriterer forældrearbejdet meget højt, hvorfor det er væsentligt, at hver ny forælder er orienteret om og har kendskab til, hvorledes dette arbejde er organiseret og fungerer på skolen.

Såfremt man som forælder har spørgsmål, ønsker, anbefalinger, opfordringer, gode ideer eller andet,  kan  man  kontakte  en af klassens forældre- repræsentanter som ved, hvordan man kommer videre med sin henvendelse. Forældrerepræsentanternes opgave er derudover at være opmærksomme på forældre, der kommer til senere i skoleforløbet og således være parate til at hjælpe dem ind i klassens liv.