Kollegiearbejde

Lærerkollegiet er ansvarligt for skolens pædagogiske udformning og det daglige pædagogiske arbejde. Derudover deltager repræsentanter fra kollegiet i, hvad der er nødvendigt for, at en skole kan fungere. På skolen har den enkelte lærer selv ansvaret for gennemførelse af sit daglige pædagogiske arbejde.

Skolens helhedsbillede udvikles på det ugentlige lærermøde, der er opdelt i tre dele:

 

- Pædagogisk del
- Praktisk del
- Intern del