Intern konference

For at deltage i den interne del af lærermødet må læreren dels have  undervisningserfaring på en Rudolf Steiner skole dels kendskab til og forbundethed med antroposofien. Har en nyansat lærer ikke undervisningserfaring fra en anden Rudolf Steiner skole, vil optagelse i den interne del først kunne ske efter et års ansættelse.

I den interne del arbejdes der bl.a. med skolens indre udformning, personalepolitik, økonomi og evt. konfliktløsning, og det er internt kollegiums opgave at indstille til bestyrelsen, hvilke lærere der ønskes ansat eller afskediget.