Pædagogisk konference

Her deltager alle skolens lærere og pædagoger. Den pædagogiske del skal tjene til iagttagelse af skolens pædagogiske liv i bredeste forstand, og der finder et fortløbende studiearbejde sted. Aktuelle pædagogiske spørgsmål i forbindelse med klasserne, enkeltelever eller grupper af elever drøftes og behandles.