Evaluering af skolens samlede pædagogiske indsats 2012-2013

I 2012-2013 indførtes kompetencemål for Vidar skolens 12. klasse. Disse mål var under udarbejdelse i ca et år hvor alle Rudolf Steiner skoler i Danmark arbejdede sammen om fælles mål. Ligeledes forholdt vi os til de øvrige nordiske landes Rudolf Steiner skoler og deres kompetencemål for 12. klasse og til niveauerne i den danske kvalifikationsramme (uvm.dk) Målene kan læses på her.