Statistik & Analyse

UNI-C Statistik & Analyse stiller uddannelsesstatistiske oplysninger til rådighed på Undervisningsministeriet hjemmeside uvm.dk. Den enkelte institution kan indsætte links på sin hjemmeside, som viser de relevante oplysninger for institutionen på ministeriets hjemmeside.

Links til rapporter for Rudolf Steiner skolen i Gentofte, Vidar Skolen:

Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning af grundskolens 9. klasse fordelt på til-uddannelse


Link til beskrivelse af nøgletallene.

"Hvor gik de hen, da de gik ud?"

Undersøgelse blandt tidligere 12. klasses-afgangselever fra Rudolf Steiner-skolerne i Gentofte, Herlev, Odense og Århus.

Sådan har vi gjort:
Undersøgelsen er gennemført i foråret 2003 gennem udsendelse af spørgeskemaer til alle 1138 tidligere 12. klasses-afgangselever fra alle fire skoler. Svarandelen ligger på 53,3%, hvilket sammen med strukturen i besvarelserne (jævn fordeling på køn, alder og afgangsår) danner en tilfredsstillende, valid og repræsentativ analyse.

Undersøgelsen er gennemført af credoconsult a/s, til hvem eventuelle spørgsmål kan rettes på tlf.: 7020-1421 eller på mailadressen mj(at)credoconsult.dk


Holkebjergvej 79
5250 Odense SV
Tlf.: 7020-1421
www.credoconsult.dk

Den aktuelle beskæftigelse for alle primo 2003
De fleste er i arbejde. Mange - især afgangselever fra de seneste år - er under uddannelse. Under "Andet" er barselsorlov, hjemmegående, arbejdsløshed (kun 3,7% af alle), højskole, rejser m.v. samlet.

 

Senest afsluttede uddannelse
Øjebliksbilledet viser et generelt højt uddannelsesniveau, ikke mindst fordi de fleste af de, som pt. er under uddannelse (se ovenfor), er i gang med en længerevarende uddannelse (og de vil i dette øjebliksbillede indgå med en "lavere" uddannelse som den senest afsluttede.

Almen ungdomsuddannelse omfatter fuld HF (11%), HF enkeltfag / GSK (31%), FUU (46%) og andet (12%).

 

Mange forskellige og bredt anlagte uddannelsesretninger

Af alle, som pt. tager en uddannelse, er hele 62% i gang med en videregående uddannelse. Disse elever tager, som det ses nedenfor, endnu længerevarende uddannelser end de, som tidligere har afsluttet en videregående uddannelse.

 

Man føler sig meget godt rustet til at få den uddannelse, som man ønsker - og før den!

60% føler, at det man har lært på Rudolf Steiner-skolen i meget stor eller stor udstrækning har rustet dem til at få den uddannelse, som man har ønsket.

Ialt 82% har eller får i meget stor eller stor udstrækning en uddannelse som man er tilfreds med.

 

Man gennemfører i høj grad uddannelsen på den normerede tid.

 

 

- og afbryder sjældent de uddannelser man går i gang med

Spørgsmålet lød: "Har du i dit forløb startet, men efterfølgende afbrudt en erhvervs- eller videregående uddannelse?" (startet, men ikke afsluttet)

 

- og er ikke zappet fra den uddannelse til den anden uddannelse

Spørgsmålet lød: "Har du afsluttet andre erhvervs- eller videregående uddannelser?"

 

 

Erhvervsområder man arbejder indenfor

Et bredt felt af erhvervsområder med hoved vægten på undervisning, sundhed og velfærd.

Steinerelever "ligner" i høj grad elever fra andre grundskoler hvad erhverv- og jobsituation angår.

Det har for 60% af eleverne været nødvendigt at tage en form for yderligere skolegang (primært HF enkeltfag og sekundært fuld HF) for at komme ind på den ønskede uddannelse eller arbejde.


For 40% har det ikke været nødvendigt.

 

Aktiv anvendelse af vidnesbyrdet

Kun 31% har ikke anvendt vidnesbyrdet. Hele 62% har anvendt det ved optagelse på en uddannelse. Tallene summer til mere end 100%, idet vidnesbyrdet af nogle er anvendt i flere situationer.

53% har anvendt vidnesbyrdet aktivt og 12% er kommet ind på en uddannelse eller har fået arbejde alene udfra vidnesbyrdet.


Blot 30% har kun vist det frem.

 

Alt i alt tilfredshed