Heileurytmi

Eurytmien er forankret i Rudolf Steiner pædagogikken og det antroposofiske menneskebillede. Den eurytmiske bevægelse er en efterligning af det, der sker inde i kroppen, når vi taler. 'Et barn lærer først at bevæge sig, igennem bevægelsen lærer det at tale og igennem talen lærer det at tænke'. Derfor kan man påvirke barnets udvikling ved at lade det bevæge sig på den rigtige møde.

Heileurythmien er den helsepædagogiske eurytmi. Når man giver et barn heileurythmi, opnår man på en måde at skrue tiden tilbage og igennem bevægelse give kroppen en mulighed for at udvikle de færdigheder, den har haft svært ved at tilegne sig. Således kan vi i Rudolf Steiner skolen give en specialundervisning, hvor også meget tunge problemstillinger kan håndteres. Hvis det viser sig, at et barn ud fra dybere årsager klarer sig dårligt i skolen, bliver heileurythmien valgt. Der kunne typisk være grunde som sygdom og adfærd. Også i mere akutte tilfælde, kan heileurythmien have en gavnlig virkning, fordi man ikke blot stimulerer intellektet, men tilgodeser hele organismen, ved at lade kroppen udtrykke sig og ikke kun hovedet.

Heileurythmien bliver således en del af det pædagogiske tilbud på skolen. Barnet henvises til specialundervisning af læreren, skolelægen eller pædagogisk psykologisk rådgivning og derefter besluttes det, hvilken type specialundervisning det skal være. Dette gøres altid i samråd med forældrene.