Skolegangen

Børnene modtager 1. skoledag et skema, der viser klassens ugentlige plan.

Den daglige skoletid:

Alle elever møder kl. 8.00 til morgensang.

For mandag-fredag er den faste timeplacering

08.00-10.00            Hovedfag

10.15-11.00            1. fagtime

11.00-11.45            Spisefrikvarter

11.45-12.30            2. fagtime

12.40-13.25            3. fagtime

13.35-14.20            4. fagtime

14.20-15.15            5. fagtime

I hovedfag arbejder eleverne med samme fag hver dag i en periode på nogle uger. Fagtimeundervisningen fremgår af skoleskemaet for klassen. 2. og 3. fagtime eller 3. og 4. fagtime er ofte slået sammen til kunstnerisk-håndværksmæssig undervisning eller gymnastik. Der er da intet frikvarter.

Der er som hovedregel fire skolelørdage pr. skoleår , høstfest, julebasar, forårskoncert og sommerfest. Datoerne fremgår af årsplanen, som uddeles til alle før sommerferien. Årsplanen findes her: grundskolen - overskolen.