Skolerejser

Vidar Skolen har lang tradition for at rejse med eleverne i mellem- og overskolen.

Rejsernes mål tager naturligvis udgangspunkt i det enkelte klassetrins undervisning og planlægges herefter. Skolen forsøger at holde rejseudgifterne nede, men der er altid på disse rejser visse udgifter som skal betales af eleverne.

Nedenstående beløb var den egenbetaling som blev opkrævet i skoleåret 2015 / 2016, og der kan forekomme prisstigninger og ændring i rejsemål fra år til år.

6. klasse tager på vandrehjemstur i 6 dage. Turen afholdes som regel i foråret efter påske. Prisen ligger på ca. 1500,- kr. pr. elev.

7. klasse tager på lejrtur i én uge som forberedelse til Laplandsturen i 8. kl. Turen planlægges i slutningen af skoleåret. Turen koster ca. 900,- kr. pr. elev.

8. klasse tager på vandretur til Lapland, og er væk i ca. 12 dage. Turen planlægges i begyndelsen af skoleåret. Turen koster ca. 2200,- kr. pr. elev.

9. klasse tager på landbrugstur i 6 dage i september måned. Turen koster ca. 1.100,- kr. pr. elev.

10. klasse tager på landmåling i 6 dage i september måned. Turen koster ca. 1.400,- kr. pr. elev.

11. klasse tager til Tyrkiet, Istanbul på historierejse i ca. 10 dage. Turen planlægges i efteråret. Turen koster ca. 5500,- kr. pr. elev.

12. klasse tager på kunstrejse til Italien, Schweiz og Tyskland i ca. 3 uger i foråret. Turen koster ca. 12.500,- kr. pr. elev.

Udover lejrskolerne arrangeres der hvert år en orkesterturne af ca. 5 dages varighed som koster 1.500,- kr pr. elev, samt 1 - 2 orkester weekends for hele overskolen fra 9. - 12. klasse hvor der skal påregnes en udgift til mad på ca. 500,- kr. pr. weekend.


Forsikring på skolerejser

Vidar Skolen har ikke tegnet en rejseforsikring for elever på skolerejser. Reglerne for hjemtransport blev ændret 1. januar 2008. Læs mere om hvordan det gule sygesikringsbevis dækker på borger.dk

Den offentlige rejsesygesikring er blevet afskaffet, hvorfor det gule sygesikringskort fra august 2014 ikke længere er gældende. Man vil i stedet være dækket af det blå sygesikringskort ligesom borgerne i andre EU-lande.

Det opfordres til at man selv tegner en rejseforsikring således at man ikke risikerer at skulle står for ansvaret for (den ofte store) regning hvis skaden skulle opstå. Check først om rejseforsikringen er en del af familiens indboforsikring.