Vidar Skolen – en eksamensfri friskole der tager dit barns indlæring alvorligt
 • haven
 • byggeperiode
 • italien
 • adventsspiral
 • afgangsklasse
 • bornehaveklassen-2
 • eurytmi
 • 3klasse
 • folkedans-2
 • bornehaveklassen
 • fest
 • folkedans
 • foraeldre
 • fredagskaffe
 • italien
 • klassen-2
 • klassen
 • kor
 • musik10
 • legestue
 • lucia
 • mad
 • musik1
 • musik2
 • musik3
 • musik4
 • musik5
 • musik6
 • musik7
 • musik8
 • musik9
 • papir
 • party-2
 • party-5
 • plantefarvning
 • scenen-1
 • scenen
 • skolegaarden
 • sommerfest
 • strikke
 • tur-2
 • tur-3
 • tur-4
 • tur-5
 • tur-6
 • tur

Velkommen til Vidar Skolen
– Rudolf Steiner skolen i Gentofte

3. klasse byggeperiode
04. maj - 29. maj
8. klasse fælles blå mandag
22. maj
Pinsefest - BHklassen
22. maj 09:00 - 13:00
Forældremøde - 5. klasse
26. maj 19:00 - 21:00
Åben hus
27. maj 16:00 - 17:30
Vedligeholdelsesdag for vuggestuen, børnehaven og børnehavenklassen
30. maj 09:00 - 15:00
Forældremøde - 6. klasse m. SSP
04. juni 17:30 - 21:00
Julespilsgruppen holder møde
09. juni 15:00 - 16:30

Side 1 af 1 1

Se klasseopdelte kalendere her:

Fripladstilskud og befordringstilskud

Fripladstilskud kan gives til elever i børnehaveklasse samt på 1.-10. klassetrin. Tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger kan gives til elever i børnehaveklasse og 1.-3. klasse.

Bemærk, at der kan søges om fripladstilskud til både skolepenge og legestuebetaling på én og samme blanket og at der er plads til 3 børn pr. skema. Der søges for ét skoleår ad gang og der kan søges for 2015/16 nu.  Læs mere her og hent ansøgningsskemaerne her.

Åbent hus, onsdag den 27. maj, kl. 16

Der vil blive fortalt om skolens pædagogik og om dagligdagen på skolen. På grund af pladsmangel er arrangementet i første omgang kun for forældre.

Hvis I ønsker at deltage i arrangementet, hører vi meget gerne fra jer, gerne pr. mail til skolens kontor.

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

kontor(at)vidarskolen.dk

Telefon 3965 7118
Kontortid alle skoledage
mellem kl. 8.15 og 12.00

Lærerværelset 3965 1062
Legestue-café 3965 5035
Børnehaven Regnbuen 3965 6977

Børnehaveklassen 3965 3854

Vuggestuen Solspiren 5325 2820

Siden er sidst opdateret den 18.05.2015

Fra Vidar Skolens undervisningsplan; om vores elever der går ud efter 12 år på en waldorf skole:

‘Har undervisningen og opdragelse løst opgaverne på rette måde, så kan eleven nu træde ud i livet med moralsk mod, for med modtageligt hjerte og intellektuel modenhed at finde sin egen opgave i tilværelsen.’


Citat fra Caroline von Heydebrandts bog ‘Fra den frie Waldorfskoles undervisningsplan’