Barndommen genudsendes ikke

Rudolf Steiner-skoler har arbejdet i Danmark siden 1950. Det er en skoleform som bygger på indsigt i barnets udvikling, og som tilrettelægger sin læreplan efter denne.

Dette skrift ønsker at give den pædagogisk interesserede læser et indblik i læreplanen - som helhed, og belyst ud fra forskellige fag. Endvidere at orientere om de danske Rudolf Steiner-skoler og de institutioner der arbejder inden for Steinerpædagogikken, og give nogle glimt fra skolebevægelsens historie.

My heart leaps up when I behold
        A rainbow in the sky:
So was it when my life began;
So is it now I am a man;
So be it when I shall grow old,
       Or let me die!
The Child is father of the Man;
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety.

                         
                          William Wordsworth