Naturvidenskabsprojekt

11. klasse     1 periode, 1 uge - i alt 35 lektioner
Projektarbejde i grupper resulterende i udarbejdelse af poster og fremlæggelse. I 2009 var Danmark værtsland for FN´s Internationale klimatopmøde. Med henblik på en forståelse af problematikkerne og konsekvenserne for borgere og skolen analyseres selvvalgte/godkendte problemstillinger herunder.
Der arbejdes i projektet med at lave projektbeskrivelser indeholdende; problemstilling, problemformulering, disposition og tidsplan. Ligeledes skal eleverne deltage i daglige projektmøder med deres vejleder og skrive logbog.