Skolepenge og legestuebetaling

Skolepenge og legestuebetaling skal betales hver den 1. i måneden. Skolen opfordrer alle til at tilmelde sig Betalingsservice, da dette er en stor  lettelse for skolens administration. Tilmelding kan foretages her.

FI-kort til betaling af skolepenge og legestue i august vil blive fremsendt i løbet af juli måned. Ved manglende tilmelding til BS, opkræves et administrationsgebyr på 150,- kr. pr. md.

 

Skolepenge pr. august 2016

1. barn kr. 1.513
2. barn kr. 1.071
3. barn kr. 693
4. barn kr. 0

 

Legestue (0. - 4. klasse)

1. barn     kr. 1.174
2. barn     kr. 614

 

Klub (5. klasse - )

Pr. barn700,- kr.

Der betales ikke skolepenge og legestue i juli måned.

Der forventes en stigning i skolepenge mm. med 1,4% fra august 2017.

 

Tilmelding til  SFO/legestue 

Elever, der gik i legestuen i skoleåret 2016/2017, bliver automatisk overflyttet til legestuen til skoleåret 2017/2018. Dette gælder elever, som i skoleåret var elever i hhv. børnehaveklassen – 3. klasse. Hvis overflytning og dermed tilmelding ikke ønskes, bedes dette meddelt til kontor(at)vidarskolen.dk inden den 24. juni 2016. 

Elever, der gik i 4. klasse i skoleåret 2016/2017, er ikke længere tilmeldt pasning efter skoletid. Tilmelding til legestuen for de elever, som ikke var tilmeldt i det forgangne skoleår eller nye der ønsker optagelse, kan ske ved at sende en mail senest den 22. juni 2017 til kontor(at)vidarskolen.dk (notér navn, CPR-nr. samt det klassetrin, der er gældende for skoleåret 2017/2018).

Legestuen har åbent til kl.16.00 på alle skoledage undtagen sidste skoledag før jule- og sommerferie. I første uge og sidste uge af sommerferien, er der åbent dagligt fra kl. 8.00 – 16.00.

 

Befordring

Hent befordringsansøgning her.


Befordring: Bemærk at befordringstilskud kun kan tildeles fra den dato, skolen har modtaget det underskrevne ansøgningsskema og kopi af rejsekort eller stamkort (indstik med billede i månedskortet samt værdiindlæg for august / september måned) senest 31. august 2016. Befordringsgodtgørelsen afregnes for skoleåret 2016 / 2017 i henhold til elevens godkendte kilometerafstand. Befordringsgodtgørelse for hele skoleåret vil blive udbetalt via skolepengene i februar og maj måned 2017.

Siden 2010 har tilskuddet til befordringsgodtgørelse, som er et statstilskud, været under udfasning. Beløbet vil derfor falde løbende og på sigt helt bortfalde.

Klassetrin:   Der skal være længere end   Der dækkes op til:
Bh. kl. - 3. kl.   2,5 km   12,5 km
4. kl. - 6. kl.   6,0 km   16,0 km
7. kl. - 9. kl.   7,0 km   16,0 km
10. kl.   9,0 km   17,0 km

Elever i 11. og 12. klasse kan ikke søge om befordringsgodtgørelse.

 

Fripladstilskud: Bemærk, at der kan søges om fripladstilskud til både skolepenge og legestuebetaling på én og samme blanket. Ansøgningsskema kan afhentes på skolens kontor.

Udfyld venligst skemaet omhyggeligt. Det er vigtigt at udfylde rubrikken vedrørende tilskud fra bopælskommunen. Det skal bemærkes at tilskud fra hjemkommune forekommer yderst sjældent, og kun i ganske særlige tilfælde. Der søges for ét skoleår. Der udbetales tilskud via skolepenge fra februar - juni i det igangværende skoleår. Beløbet vil fremgå af opkrævningen eller BS-oplysningerne. Ansøgningen skal være skolens kontor i hænde inden  udgangen af august. Ansøgninger som er mangelfuldt udfyldt vil blive returneret. Afslag meddeles direkte via mail.

 

Udmeldelse af skole / SFO/legestue/klub kan ske løbende + én måned. Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor.