Forældrekredsmøder

Forældrekredsmødet (Årsmødet) afholdes én gang om året i maj måned. Her mødes vi og drøfter skolens liv og udvikling.

Vi ved, at mange forældre har meget på hjerte vedrørende skolen, og på forældrekredsmødet er der mulighed for at gå i dialog og tage en debat med lærerne og bestyrelsen.

Skolens tilsynsførende aflægger sin beretning, hvorefter en repræsentant for kollegiet gennemgår årets gang på skolen. Til sidst fremlægger bestyrelsesformanden sin beretning.

Det er også på Forældrekredsmødet, at skolens bestyrelse vælges, og alle forældre er velkomne til at stille op.

 Årsmødet i 2017 afholdes tirsdag d. 9. maj.