Forældremøder

Der afholdes mindst to forældremøder årligt i de forskellige klasser. I 1. klasse dog mindst 3. Udover klasselærerens/lederens indlæg melder forældrerepræsentanter nyt fra forældrerepræsentantskabet.