Evaluering af skolens samlede pædagogiske indsats 2013-2014

I 2013-2014 evalueredes denne indsats og dens betydning for hele skolen fra 1. til 12. klasse. Evalueringen viste at målene er et godt redskab for skolens lærere dels i forhold til at være klar og tydelig i forhold til at informere eleverne om mål og delmål inden for det enkelte fagområde, dels i forhold til evaluering og vurdering af elevernes viden og kompetencer. Ovennævnte indgik i samtalerne om skolens fagfordeling og ledte dermed frem til den endelige fagfordeling for skoleåret 2014/15.

Derudover førte de positive erfaringer til at indlede et arbejde med lignende planer for grundskolen.