Evaluering af skolens samlede pædagogiske indsats 2014-2015

I 2014-2015 beslutter Vidar Skolen at indfører en summativ evalueringsplan for hele grundskolen fra det kommende skoleår. Evalueringen skal medvirke til at give lærerene et bredere kendskab til den enkelte elevs standpunkt og hvilke indsatser der evt. skal sættes ind med. Dette gælder især i matematik og dansk.

Samtidig besluttes det at indlede et arbejde om skolens nuværende formative evalueringsmetoder for grundskolen, med henblik på dels at gøre disse mere standardiserede og dels gøre disse mere sammenhængende med de ældste klassers evalueringsform. Dette arbejde forventes afsluttet snarligt, således at de nye normative evalueringsformer tages i brug fra skoleåret 2015/16.

Skolen har, dels på bagrund af et fælles kollegiearbejde og dels som et svar på en henvendelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udarbejdet en fagplan for IT og medier. Et område der ikke tidligere har været omfattet af skolens øvrige fagplaner, hvilket har betydet at brugen af IT og medier hidtil har været den enkelte læreres ansvar.

Fagplanen træder i kraft i skoleåret 2015/16 og vil i det kommende skoleår være genstand for en særlig opmærksomhed med henblik på en evaluering i det efterfølgende skoleår.

Et sidste indsatsområde for det kommende skoleår skal have fokus på lærerenes efteruddannelse, særligt indenfor dansk, historie, matematik, sprog og IT og medier. Kurserne vil især have fokus fagenes udvikling gennem klasserne frem til og med 9. klasse. Det er skolens ønske at denne indsats skal øge lærerens viden og give dem nye værktøjer til at kunne højne elevernes faglige niveau samt øge elevernes interesse for fagene.

Næste evaluering af skolens samlede undervisning er januar/februar 2016