ELEVPLEJE/STØTTE​

Mål og ansvar

Elevpleje/støtte gruppen EPS består af følgende fagpersoner: skolens rektor, skolens speciallærere og fra Gentofte kommune PPR psykolog og tale/hørekonsulent samt sundhedsplejerske fra Sundshedplejen i Gentofte kommune.

EPS-gruppens mål er at skabe en så positiv læringssituation som muligt for eleven.

EPS-gruppens specifikke ansvar er at muliggøre de bedste forudsætninger for læring og udvikling gennem at forebygge og bane vejen for den enkelte elev. EPS-gruppens fagfolk har som fælles opgave at skabe gode læringsmiljøer og der igennem fremme sundhed for alle elever og med fokus på elever, som har behov for særlig støtte.

Elevpleje/støttegruppen EPS

Ud fra deres professioner arbejder EPS-gruppen med sundhedsfremmende, psykosociale og pædagogiske problemstillinger.

Gruppen har alltid et tæt samarbejde med forældre, lærere og skoleledelse. EPS-gruppen kan også deltage i arbejdet med at formulere, implementere og revidere handlings- og forebyggelsesplaner eksempelvis skolens Plan mod krænkelser og mobning og Sorgplan.

EPS-gruppen har viden om og kan være en kontakt til skolens eksterne netværk som f.eks. de sociale myndigheder, psykolog, psykiatri, sagsbehandler osv. Faggruppen forpligter sig til at følge den aktuelle faglige udvikling/forskning indenfor deres respektive faglige område og er alle underlagt den skærpede underretningspligt jfr. Serviceloven § 153.

Samarbejdet omkring enkelte elever i EPS-gruppen sker altid med forældrenes skriftlige samtykke.​​

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »