Bestyrelsen

Rudolf Steiner-Skolen i Gentofte er en selvejende institution med hjemmel i Lov om frie Grundskoler. 

Vi modtager et statstilskud, som de sidste år har ligget på 75 % af folkeskoleudgifterne. 

Ifølge loven er bestyrelsen skolens øverste myndighed.

Bestyrelsen består af 13 medlemmer, hvor de syv er udpeget af Skoleforeningen, to lærerrepræsentanter og de fire er valgt af forældrene.

Bestyrelsen har ansvaret for skolens drift over for ministeriet, og det er bestyrelsens opgave at sørge for, at skolen drives forretningsmæssigt forsvarligt.

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og andet fastansat personale efter indstilling fra rektor. Bestyrelsen ansætter skolens rektor som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.​

​Skolens revisor:

Deloitte & Touche

Statsaut. revisor

3610 2876

Weidekampsgade 6

2300 København S

1 - 7 Skolens præsidium, selvsupplerende

8 - 9 Medarbejderrepræsentanter, valgt blandt skolens ansatte

10 - 13 er valgt på Den Selvejende Institutions årsmøde

14 - 15 Suppleanter​

1.

Yvonne Bæk

Almindingen 5

5953 Tranekær

E-mail:

yb@mail.dk 

Arbejde / Mobil​:

6259 1773 / 2968 3667

2.​

​Kirsten Brandt

Heibergsgade 16, 3.tv.

1056 København K

E-mail:

Kirsten.brandt@yahoo.dk 

Arbejde / Mobil​:

3331 1386 / 2297 9260

3.

Ole Petersen

(formand skoleforeningen)

Fengersvej 5

2500 Valby

olepetersen@privat.dk

Arbejde / Mobil​:

3616 6070

4.

Robert Savi

Birkerød Kongevej 118

3460 Birkerød

E-mail:

robertsavi@hotmail.com

Arbejde / Mobil​:

2986 8142

5.

Dorte Kopp Rasmussen

Co. Dr. Tværgade 37, 1-4

1302 Købehavn K

E-mail:

dortekopp@gmail.com

Arbejde / Mobil​:

2422 3326

6.

7.

Ulla Engelbrecht

Bispebjergvej 69

2400 København N

​​

E-mail:

ulla.engelbrecht@gmail.com 

Arbejde / Mobil​:

2250 5980

8.

Bo Moesby Madsen

Nejdevej 28,

3400 Hillerød

E-mail:

bo.madsen@vidarskolen.dk

Arbejde / Mobil​:

2288 4833

9.

Anker Meier-Nielsen

Suhrs Allé 4

3520 Farum

E-mail:

anker@vidarskolen.dk

Arbejde / Mobil​:

3051 8468

10.

Lars Arne Jensen

Langerødvej 27 J

3480 Fredensborg

E-mail:

larsarnej@gmail.com

Arbejde / Mobil​:

2283 4531

11.

Peter Jahn

Classensgade 17, 2.

2100 Købehavn Ø

​​

E-mail:

pj@jahnbjorn.com

Arbejde / Mobil​:

2961 9289

12.

Peter Glahn

Brillerne 55

2840 Holte

E-mail:

mail@stompupfront.dk

Arbejde / Mobil​:

2988 2105

13.

Malene Hensel

Ørevadsvej 23

2400 København N

E-mail:

malene@henssel.dk

Arbejde / Mobil​:

5188 0149

14.

Jette Bebe Krog

Attemosevej 1

3400 Hillerød

E-mail:

sandaasen@paradis.dk

Arbejde / Mobil​:

6127 9923

15.

Bodil Møller-Hansen

Nørrebrogade 180 B, 3.

2200 København N

​​

E-mail:
bojoha@godmail.dk

Arbejde / Mobil​:
6139 3765

16.

Henrik Prahl

Gl.Lundtoftevej 30

2800 Lyngby

​​

E-mail:

Henrik.prahl@gmail.com

Arbejde / Mobil​:

6077 5033

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21


​Kontorets åbningstider:

Mandag – torsdag

Kl. 07.45 – 09.00

Kl. 14.00 – 15.00​

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Kontakt os

Lærerværelset: 3965 1062

Legestue-café: 3965 5035
Børnehaven Regnbuen: 3965 6977

Børnehaveklassen: 3965 3854
​Vuggestuen Solspiren: 5325 2820

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »