Bestyrelsen

Rudolf Steiner-Skolen i Gentofte er en selvejende institution med hjemmel i Lov om frie Grundskoler. ​Vi modtager et statstilskud, som de sidste år har ligget på 75 % af folkeskoleudgifterne.

​Ifølge loven er bestyrelsen skolens øverste myndighed.

​Bestyrelsen består af 14 medlemmer, hvor de syv er udpeget af Skoleforeningen, to lærerrepræsentanter, en elevrepræsentant og de fire er valgt af forældrene. Bestyrelsen har ansvaret for skolens drift over for ministeriet, og det er bestyrelsens opgave at sørge for, at skolen drives forretningsmæssigt forsvarligt. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og andet fastansat personale efter indstilling fra rektor. Bestyrelsen ansætter skolens rektor som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.​

Vidar Skolens bestyrelse 2021/2022:

1

Yvonne Bæk

Almindingen 5

5953 Tranekær

yb@mail.dk

2

Kirsten Brandt

Heibergsgade 16, 3.tv.

1056 København K

kirsten.brandt@yahoo.dk

3

Peter Jonas Thiesen

Nyelandsvej 33, 3.tv

2000 Frederiksberg

pj_thies@hotmail.com

4

Robert Savi

Birkerød Kongevej 118

3460 Birkerød

robertsavi@hotmail.com

5

Dorte Kopp Rasmussen

Co. Dr. Tværgade 37, 1-4

1302 København K

dortekopp@gmail.com

6

Jette Bebe Krog

Attemosevej 1

3400 Hillerød

sandaasen@paradis.dk

7

Ulla Engelbrecht

Bispebjergvej 69

2400 København NV

ulla.engelbrecht@gmail.com

8

​Christine Malone

​Søbredden 52 A

2820 Gentofte

christine@vidarskolen.dk

​9

Steffen Skovmand Levring

​Gothersgade 156 C, 1.th

1123 København K

steffen@vidarskolen.dk

10 (2023)

Troels Stru Schmidt

Mosevangen 16

2860 Søborg

troels@stru.dk

11(2022)

Sissel Fuglsang-Smidt

Tjørnekrogen 1

2820 Gentofte

fuglsmidt@hotmail.com 

​ 

​12 (2023)

Johanne Black (næstformand)

​Kiplings Allé 61 st.th

2860 Søborg

jblackp@hotmail.com 

​13 (2023)

Benjamin Laier  (formand)

Maglegårds Allé 61 st. th.

2860 Søborg
benl@kp.dk

​14 (2023)

Anna Thim Andersen

Njalsgade 28 B, 3.th

2300  København S

annathimandersen@gmail.com 

15 (2023)

Peter Johansen Jørgensen

Niels Bohrs Alle 32

2860 Søborg

pj@dall-lindhardtsen.dk 

16

Halfdan Isak Krog Laursen (2.HF)

​Attemosevej 1

3400 Hillerød

halfdanisak@gmail.com 

​1 - 7  Skolens præsidium, selvsupplerende

8 - 9  Medarbejderrepræsentanter, valgt blandt skolens ansatte

10 - 13  Valgt på forældrekredsens årsmøde

14 - 15  Suppleanter

​16  Elevrådsrepræsentant

​Skolens revisor:

Deloitte & Touche
Statsaut. revisor
3610 2876
Weidekampsgade 6
2300 København S

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21


​Kontorets åbningstider:

Mandag – tirsdag og torsdag-fredag

Kl. 07.45 – 09.00

Kl. 14.00 – 15.00​

onsdag LUKKET

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 07.45 – 12.00

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »