Bestyrelsen

Rudolf Steiner-Skolen i Gentofte er en selvejende institution med hjemmel i Lov om frie Grundskoler. ​Vi modtager et statstilskud, som de sidste år har ligget på 75 % af folkeskoleudgifterne.

​Ifølge loven er bestyrelsen skolens øverste myndighed.

​Bestyrelsen består af 14 medlemmer, hvor de syv er udpeget af Skoleforeningen, to lærerrepræsentanter, en elevrepræsentant og de fire er valgt af forældrene. Bestyrelsen har ansvaret for skolens drift over for ministeriet, og det er bestyrelsens opgave at sørge for, at skolen drives forretningsmæssigt forsvarligt. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og andet fastansat personale efter indstilling fra rektor. Bestyrelsen ansætter skolens rektor som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.​

Vidar Skolens bestyrelse 2022/2023:

1

Yvonne Bæk

Almindingen 5

5953 Tranekær

yb@mail.dk

2

Kirsten Brandt

Heibergsgade 16, 3.tv.

1056 København K

kirsten.brandt@yahoo.dk

3

​Henriette Norre Bundgaard

henriettebundgaard1@gmail.com

4

​Stine Simonsen Puri

Hørsholmsgade 18, 4. sal

2200 København N

stinepuri@gmail.com

5

Dorte Kopp Rasmussen

Co. Dr. Tværgade 37, 1-4

1302 København K

dortekopp@gmail.com

6

Jette Bebe Krog

Attemosevej 1

3400 Hillerød

sandaasen@paradis.dk

7

Ulla Engelbrecht

Bispebjergvej 69

2400 København NV

ulla.engelbrecht@gmail.com

8

​Christine Malone

​Søbredden 52 A

2820 Gentofte

christine@vidarskolen.dk

​9

Steffen Skovmand Levring

​Gothersgade 156 C, 1.th

1123 København K

steffen@vidarskolen.dk

10 (2022)

Sissel Fuglsang-Smidt (forperson)

Tjørnekrogen 1

2820 Gentofte

fuglsmidt@hotmail.com 

​ 

11 (2023)

Anna Thim Andersen (næst-forperson)

Njalsgade 28 B, 3.th

2300 København S

annathimandersen@gmail.com

​12 (2023)

Johanne Black 

​Kiplings Allé 61 st.th

2860 Søborg

jblackp@hotmail.com 

​13 (2023)

Benjamin Laier  

Maglegårds Allé 61 st. th.

2860 Søborg
benl@kp.dk

14 (2023)

Peter Johansen Jørgensen

Niels Bohrs Alle 32

2860 Søborg

pj@dall-lindhardtsen.dk 

15 (2023)

Troels Stru Schmidt

Mosevangen 16

2860 Søborg

troels@stru.dk


16

Tobias Jappe Bjerre

​1 - 7  Skolens præsidium, selvsupplerende

8 - 9  Medarbejderrepræsentanter, valgt blandt skolens ansatte

10 - 13  Valgt på forældrekredsens årsmøde

14 - 15  Suppleanter

​16  Elevrådsrepræsentant

​Skolens revisor:

RSM Danmark

Limfjordsvej 42

7900 Nykøbing M


Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21


​Kontorets åbningstider:

Mandag – tirsdag og torsdag-fredag

Kl. 07.45 – 09.00

Kl. 14.00 – 15.00​

onsdag LUKKET

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 07.45 – 12.00

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »