Bestyrelsen

Rudolf Steiner-Skolen i Gentofte er en selvejende institution med hjemmel i Lov om frie Grundskoler. ​Vi modtager et statstilskud, som de sidste år har ligget på 75 % af folkeskoleudgifterne.

​Ifølge loven er bestyrelsen skolens øverste myndighed.

​Bestyrelsen består af 13 medlemmer, hvor de syv er udpeget af Skoleforeningen, to lærerrepræsentanter og de fire er valgt af forældrene. Bestyrelsen har ansvaret for skolens drift over for ministeriet, og det er bestyrelsens opgave at sørge for, at skolen drives forretningsmæssigt forsvarligt. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og andet fastansat personale efter indstilling fra rektor. Bestyrelsen ansætter skolens rektor som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.​

Vidar Skolens bestyrelse 2019/2020:

1

Yvonne Bæk

Almindingen 5

5953 Tranekær
yb@mail.dk
6259 1773
2968 3667

2

Kirsten Brandt
Heibergsgade 16, 3.tv.
1056 København K
kirsten.brandt@yahoo.dk
3331 1386
2297 9260

3

Ole Petersen
(formand for skoleforeningen)
Fengersvej 5
2500 Valby
olepetersen@privat.dk
3616 6070

4

Robert Savi
Birkerød Kongevej 118
3460 Birkerød
robertsavi@hotmail.com
2986 8142

5

Dorte Kopp Rasmussen
Co. Dr. Tværgade 37, 1-4
1302 Købehavn K
dortekopp@gmail.com
2422 3326

6

Jette Bebe Krog
Attemosevej 1
3400 Hillerød
sandaasen@paradis.dk
6127 9923

7

Ulla Engelbrecht
Bispebjergvej 69
2400 København N
ulla.engelbrecht@gmail.com
3582 3420
2085 2097

8

Sven Helbig
Victor Bendix Gade 6, 2. tvh
2100 Kbh.Ø
sven.helbig@vidarskolen.dk
22994095

9

Anker Meier-Nielsen
Suhrs Allé 4
3520 Farum
anker@vidarskolen.dk
3051 8468

10 (2021)

Lars Arne Jensen
Langerødvej 27 J
3480 Fredensborg
larsarnej@gmail.com
2283 4531

11 (2021)

Lukas Christian Noerbel
Bygholmen 12
2720 Vanløse
noerbel@gmail.com
53817510

12 (2020)

Peter Glahn
Brillerne 55
2840 Holte
mail@stompupfront.dk
2988 2105

13 (2020)

Malene Hensel
Ørevadsvej 23
2400 København N
malene@henssel.dk
5188 0149

14

Tuula Wallace
Nærum Hovedgade 44, 2850 Nærum
wallace.tuula27@gmail.com
5059 5012

15 (2020)

Anne Helene Hornhaver
Søgårdsvej 68
2820 Gentofte

ahh@schmidthornhaver.com

​53208060

16

(2020)
Benjamin Laier
Maglegårds Allé 61 st. th.
2860 Søborg
benl@kp.dk

1 - 7 Skolens præsidium, selvsupplerende

8 - 9 Medarbejderrepræsentanter, valgt blandt skolens ansatte

10 - 13 Valgt på forældrekredsens årsmøde

14 Elevrådsrepræsentant

15 -16 Suppleanter

Skolens revisor:

Deloitte & Touche
Statsaut. revisor
3610 2876
Weidekampsgade 6
2300 København S

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21


​Kontorets åbningstider:

Mandag – torsdag

Kl. 07.45 – 09.00

Kl. 14.00 – 15.00​

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Kontakt os

Administrator: 3965 1062

Legestue-café: 3965 5035
Børnehaven Regnbuen: 3965 6977

Børnehaveklassen: 3965 3854
​Vuggestuen Solspiren: 5325 2820

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »