Bestyrelsen

Rudolf Steiner-Skolen i Gentofte er en selvejende institution med hjemmel i Lov om frie Grundskoler. ​Vi modtager et statstilskud, som de sidste år har ligget på 75 % af folkeskoleudgifterne.

​Ifølge loven er bestyrelsen skolens øverste myndighed.

​Bestyrelsen består af 14 medlemmer, hvor de syv er udpeget af Skoleforeningen, to lærerrepræsentanter, en elevrepræsentant og de fire er valgt af forældrene. Bestyrelsen har ansvaret for skolens drift over for ministeriet, og det er bestyrelsens opgave at sørge for, at skolen drives forretningsmæssigt forsvarligt. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og andet fastansat personale efter indstilling fra rektor. Bestyrelsen ansætter skolens rektor som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.​

Vidar Skolens bestyrelse 2019/2020:

1

Yvonne Bæk

Almindingen 5

5953 Tranekær

yb@mail.dk

2

Kirsten Brandt

Heibergsgade 16, 3.tv.

1056 København K

kirsten.brandt@yahoo.dk

3

Peter Jonas Thiesen

Nyelandsvej 33, 3.tv

2000 Frederiksberg

pj_thies@hotmail.com

4

Robert Savi

Birkerød Kongevej 118

3460 Birkerød

robertsavi@hotmail.com

5

Dorte Kopp Rasmussen

Co. Dr. Tværgade 37, 1-4

1302 Købehavn K
dortekopp@gmail.com

6

Jette Bebe Krog
Attemosevej 1
3400 Hillerød
sandaasen@paradis.dk

7

Ulla Engelbrecht
Bispebjergvej 69
2400 København NV
ulla.engelbrecht@gmail.com

8

Sven Helbig
Victor Bendix Gade 6, 2. tvh
2100 Kbh.Ø
svenhelbig@vidarskolen.dk

9

Anker Meier-Nielsen
Suhrs Allé 4
3520 Farum
anker@vidarskolen.dk

10 (2021)

Lars Arne Jensen (formand)
Langerødvej 27 J
3480 Fredensborg
larsarnej@gmail.com

11(2022)

​Troels Stru Schmidt

troels@stru.dk

12 (2022)

Peter Glahn
Brillerne 55
2840 Holte
mail@stompupfront.dk

13 (2021)

Anne Helene Hornhaver

Søgårdsvej 6B

2820 Gentofte

ahh@schmidthornhaver.com

​14

Sigrid Schmidt Hornhaver

Søgårdsvej 6 B

2820 Gentofte 

ssh@schmidthornhaver.com 

15 (2022)

Sissel Fuglsang-Smidt

Tjørnekrogen 1

2820 Gentofte

fuglsmidt@hotmail.com

16

(2022)
Benjamin Laier
Maglegårds Allé 61 st. th.
2860 Søborg
benl@kp.dk

1 - 7 Skolens præsidium, selvsupplerende

8 - 9 Medarbejderrepræsentanter, valgt blandt skolens ansatte

10 - 13 Valgt på forældrekredsens årsmøde

14 Elevrådsrepræsentan

15 -16 Suppleanter


Skolens revisor:

Deloitte & Touche
Statsaut. revisor
3610 2876
Weidekampsgade 6
2300 København S

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21


​Kontorets åbningstider:

Mandag – tirsdag og torsdag-fredag

Kl. 07.45 – 09.00

Kl. 14.00 – 15.00​

onsdag LUKKET

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 07.45 – 12.00

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue: 2917 4770

Børnehaven Regnbuen: 3965 6977

Børnehaveklassen: 3965 3854
​Vuggestuen Solspiren: 5325 2820

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »