Bestyrelsen

Rudolf Steiner-Skolen i Gentofte er en selvejende institution med hjemmel i Lov om frie Grundskoler. ​Vi modtager et statstilskud, som de sidste år har ligget på 75 % af folkeskoleudgifterne.

​Ifølge loven er bestyrelsen skolens øverste myndighed.

​Bestyrelsen består af 14 medlemmer, hvor de syv er udpeget af Skoleforeningen, to lærerrepræsentanter, en elevrepræsentant og de fire er valgt af forældrene. Bestyrelsen har ansvaret for skolens drift over for ministeriet, og det er bestyrelsens opgave at sørge for, at skolen drives forretningsmæssigt forsvarligt. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og andet fastansat personale efter indstilling fra rektor. Bestyrelsen ansætter skolens rektor som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.​

Vidar Skolens bestyrelse 2023/2024:

1

Gitte Drewes

​gitte@familiendrewes.dk

2

Lars Pehrson

lars.bankerwithvalues@gmail.com​

3

​Henriette Norre Bundgaard

henriettebundgaard1@gmail.com

4

Patricia Holmberg

​minervaholmberg@gmail.com

5

Dorte Kopp Rasmussen

dortekopp@gmail.com

6

Jette Bebe Krog

sandaasen@paradis.dk

7

Ulla Engelbrecht

ulla.engelbrecht@gmail.com

8

​Christine Malone

christine@vidarskolen.dk

​9

Steffen Skovmand Levring

steffen@vidarskolen.dk

10 (2022)

Sissel Fuglsang-Smidt (forperson)

fuglsmidt@hotmail.com 

​ 

11 (2023)

Anna Thim Andersen (næst-forperson)

annathimandersen@gmail.com

​12 (2023)

Johanne Black 

jblackp@hotmail.com 

​13 (2023)

Benjamin Laier  

benl@kp.dk

14 (2023)

Peter Johansson Jørgensen

pj@dall-lindhardtsen.dk 

15 (2023)

Troels Stru Schmidt

troels@stru.dk


16

Freja Black

​1 - 7  Skolens præsidium, selvsupplerende

8 - 9  Medarbejderrepræsentanter, valgt blandt skolens ansatte

10 - 13  Valgt på forældrekredsens årsmøde

14 - 15  Suppleanter

​16  Elevrådsrepræsentant

​Skolens revisor:

RSM Danmark

Limfjordsvej 42

7900 Nykøbing M


Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21


​Kontorets åbningstider:

Mandag, tirsdag og torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Kl. 14.00 – 15.00​

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »