Elevstøtte​

Støtte i grundskolen (0. – 10. klasse)

SPS står for specialpædagogisk støtte.

PPR står for pædagogisk psykologisk rådgivning.

Vidar Skolen har et tæt samarbejde med psykolog Tatiana Goldberg fra Gentofte Kommunes PPR. 

PPR rådgiver Vidar Skolen og forældre for at understøtte børn og unges læring, udvikling og trivsel.

Kontakt dit barns klasselærer for mere information, eller kontakt PPR direkte for en orienterende samtale: Telefon 39 98 40 73​

Du er også velkommen til at kontakte skolens SPS-koordinator for grundskolen.

Støtte i 11. og 12. klasse (HF)

SPS står for specialpædagogisk støtte. 

For mere information: Kontakt din klasseleder eller skolens SPS-koordinator for overskolen: sarajahn@vidarskolen.dk

Ordblindhed

Ved mistanke om ordblindhed, kontakt elevens klasselærer. 

Vidar Skolen tester med Børne- og Undervisningsministeriets ordblindetest. 

Det er muligt at teste fra marts måned i 3. klasse og opefter, og testen kan tages fra marts til juni måned hvert år.

Har eleven en test, der viser, at eleven har ordblindhed, er det muligt for skolen at søge kompenserende læse- og skriveteknologi, og eleven kan få adgang til NOTA.

Skolens læsevejleder kan kontaktes her: ​

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »