VIDAR SKOLENS
​BØRNEHAVEKLASSE

Det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år, kan det begynde i Vidar Skolens børnehaveklasse. Her arbejder vi ud fra Rudolf Steiners pædagogik. 

Der lægges derfor vægt på, at barnet

stadigvæk skal lege og opleve hverdagen som god og tryg.

Læring i børnehaveklassen tager udgangspunkt i, at det 6-årige barn befinder sig på et udviklingstrin, hvor det stadig lærer ved at efterligne, og hvor fantasi og leg er bærende elementer. Børnehaveklassen er porten til skolen; børnene øver sig i det sociale og får skabt et fællesskab, som vil følge dem ind i skolelivet.

Dagen er bygget op helt rytmisk, hvor børnene samles omkring voksenstyret leg, sangleg, eventyr, bevægelse og dagens aktivitet. Herefter er der fri leg, hvor børnene selv organiserer legen.

Børnehaveklassen følger årets og naturens gang, hvilket kommer til udtryk i de aktiviteter, vi laver sammen. Vi har rige muligheder at være i naturen med omgivelserne ved Gentofte sø lige uden for døren.

Som en rød tråd gennem året i børnehaveklassen arbejdes med at skabe en varm, tryg og imødekommende atmosfære for både børn og forældre. 

Det daglige samarbejde mellem lærerne og jer forældre er vigtigt og skaber en god ramme for børnenes sociale læring.

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »