​PÆDAGOGIK

Den primære idé i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at barnet føler sig værdsat og som en del af fællesskabet.

Barnet mellem 0-7 år betragtes som et rytmisk, sansende og efterlignende væsen med ret til at vokse op i en barndomsverden med glæde, lyst og tillid til at verden er god og tryg.

Det er vigtigt at barnet vænner sig til at indgå i det sociale fællesskab med jævnaldrende børn. Derfor lægger vi stor vægt på den frie leg, hvor børnene udfordres og udvikler sig i den nye børnegruppe, som skal følges ad i det videre skoleliv i mange år.

Vi ønsker at medvirke til at bevare og stimulere barnets fantasi, da det giver grobund for en levende og kreativ tænkning gennem livet. 

Steinerpædagogikkens idé med børnehaveklassen er, at give barnet et eventyrår, for at samle livsappetit, lyst og motivation til den kommende skolegang.

Årstidsfester

​Ved årstidsfesterne arbejder vi altid med den stemning eller de ting som omhandler den pågældende fest. Fx op til høstfesten, tager vi på bondegårdstur, kværner korn og kærner smør. På den måde får barnet mulighed for at sanse og opleve, ved at være medskabende.

De fleste fester er kun for børnene, men forældre vil ved særlige lejligheder blive inviteret.

  1. Bondegårdstur
  2. Høstfest
  3. Mikaelsfest
  4. Lanternefest, med forældre
  5. Adventsspiral
  6. Krybbespil, med forældre
  7. Fastelavnsfest
  8. Påskefest
  9. Pinsefest
  10. Sommerfest/afslutning med forældre​

Eurytmi

​Den ugentlige eurytmi i børnehaveklassen støtter op om barnets sprogforståelse idet eurytmi giver mulighed for en synliggørelse af sproget. Vi arbejder derfor med bogstavlydene og dertilhørende bevægelser.​

Fødselsdage

​På barnets fødselsdag markerer vi dagen under morgensangen, ved at tænde et fødselsdagslys og vi synger en fødselsdagssang.

Vi fejrer derudover barnet sammen med de af børnene, der har fødselsdag i samme måned. På denne festdag fortæller vi et smukt fødselsdagseventyr.

Børnene skal have madpakker med til denne dag og en fælles dessert, som fødselsdagsforældrene indbyrdes aftaler og medbringer.

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »