TRAFIK OG PARKERING

Vidar Skolen har adgang fra Brogårdsvej eller via stisystem fra Gentofte Sø og Brobæk Mose.

På Brogårdsvej er der cykelsti og om morgenen nedsat hastighed til maks. 40 km/t.

Sådan færdes du omkring skolen:

Som forældre er man rollemodel for sit barn, og børn kopierer de voksnes adfærd. Brug cykelhjelm, spænd sikkerhedsselen og overhold færdselsreglerne. Vælg en sikker rute til skole og træn den sammen. Den sikreste rute er ikke nødvendigvis den korteste, men kan være, hvor der er sti, lysreguleret fodgængerfelt eller andet som gør vejen mere sikker. Giv barnet en stille morgenstund ved at tage af sted og ankomme i god tid til skolen.

Det anbefales at anvende Kys og Kør område på Brogårdsvej. Her er det mellem kl. 7:30 og kl. 8:30 muligt at sætte barnet af, uden at forældrene forlader bilen. For at sikre en god trafikgennemstrømning i Kys og Kør området, er det vigtigt at respektere, at området kun er for ind- og udstigning.

Der er parkeringsmuligheder foran skolen på Brogårdsvej.

Parkeringspladsen på skolen er forbeholdt skolens personale.

Vores naboer på de omkringliggende villaveje henstiller til, at skolens forældre og personale ikke parkerer her.

Planlæg og træn skolevejen med dit barn. På kortet vises kørselsretning og ikoner for de anbefalede Kys og Kør zoner, parkeringspladser m.v. nær skolen. 

Klik ind på kortet og fremsøg din adresse på kikkerten. Zoom og naviger i kortet og undersøg, hvor der er

gangstier, cykelstier og veje med nedsat hastighed.

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »