Rudolf Steiner Skoleforeningen i Gentofte

Skoleforeningen blev stiftet i oktober 1949 af en gruppe initiativrige mennesker, der var enige om, at tiden var inde til grundlæggelsen af en Waldorfskole i Danmark. 

Her udformede man skoleforeningens vedtægter og vedtog skolens navn VIDAR efter den as, der efter ragnarok opbygger den nye verden. 

Det blev fra begyndelsen af 1950 skoleforeningens opgave at finde og ansætte lærere, stille de nødvendige fysiske rammer til rådighed, såsom bygninger med undervisningslokaler og materialer, samt at sikre skolens økonomiske drift. Af de 51 fremmødte ved det stiftende møde var flertallet forældre, som ønskede, at deres børn skulle gå i en skole baseret på den af Rudolf Steiner udviklede pædagogik.

Det er en naturlig del af skoleforeningens fortløbende arbejde, at fastholde det bagvedliggende menneskesyn og verdensbillede, både med henblik på hele tiden at udvide forståelsen af disse tanker og i det praktiske at forsøge at realisere dem i vor tid. Dette mål er formuleret i skoleforeningens formålsparagraf § 2:

Foreningens formål

  • at værne om og hjælpe Vidar Skolen samt fremme det ideelle og økonomiske grundlag for denne.
  • at støtte bestræbelser, der går ud på at fremme arbejdet for Rudolf Steiners pædagogik.

I 1962 måtte det administrative udskilles fra skoleforeningens virke for at opfylde betingelserne for fortsat statstilskud. Derfor blev "Den Selvejende Institution, Rudolf Steiner Skolen i København, Vidar Skolen" dannet, og skoleforeningen bevarede sin indflydelse ved at dens bestyrelse, Præsidiet, indgik i den nye bestyrelse.

Skoleforeningen er således:

  1. Alle forældre til børn på skolen.
  2. Venner af skolen.
  3. Foreningens bestyrelse (Præsidiet).

Præsidiet har til opgave at virke i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. 

Præsidiet består af syv medlemmer, der ud over at deltage i skolens bestyrelsesarbejde mødes en aften om måneden for at arbejde med antroposofi og drøfte skolens liv og trivsel.

Skoleforeningens opgaver omfatter endvidere afholdelse af julebasar, hjælp til læreruddannelser, videregående og supplerende kurser, almen hjælp til skolens sociale trivsel, hjælp til andre skoler og

ungdomsaktiviteter.

Én gang om året afholdes skoleforeningens årsmøde, hvor man hører formandens beretning og får forelagt det af bestyrelsen godkendte regnskab.

Skoleforeningens vedtægter

Referat fra skoleforeningens årsmøde

Enhver kan henvende sig med ønsker og ideer til aktiviteter!

Medlemskontingent er p.t. 200 kr. pr. år pr. husstand. Optagelse af nye medlemmer kan foretages ved henvendelse til skolens kontor på tlf. nr. 3965 7118 eller ved indbetaling af medlemskontingent på:

Merkur Bank 8401-1053422. Anfør venligst kontaktoplysninger.

kontakt via mail: sf@vidarskolen.dk 

Præsidiet

Rudolf Steiner Skoleforeningen i Gentofte, 2017.​

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »